”Meld en regel”

11-01-2018

Regeringen ønsker at skabe en bedre og mere sammenhængende offentlig sektor, som leverer velfærd af høj kvalitet til både borgere og virksomheder. Regeringen har derfor iværksat regelforenklings-kampagnen ”Meld en regel”.

”Meld en regel” giver mulighed for, at borgere, virksomheder, organisationer mv. via ministeriernes hjemmesider kan indsende deres forslag til afbureaukratisering og forenkling af regler.

”Meld en regel” gik i luften den 1. oktober 2017 og Børne- og Socialministeriet har allerede modtaget en række forslag til forenkling. Der er dog stadig mulighed for at ”melde en regel” resten af januar måned.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

Det er ofte kommuner, borgere og virksomheder, der har det bedste blik for, hvordan vores lovgivning fungerer i praksis, og derfor har det en stor værdi, at der bliver råbt op, når man oplever, at en regel er til mere besvær end gavn.

- Mai Mercado

På social- og dagtilbudsområdet har Børne- og Socialministeriet og KL et tæt samarbejde, hvor en effektiv og smidig offentlig sektor er et fælles mål. Derfor vil Børne- og Socialministeriet og KL opfordre alle kommuner og andre interessenter til at indsende forslag til regelforenkling på det sociale område. Dette kan ske via sm.dk. Forslagene vil efterfølgende blive drøftet i partnerskabet på socialområdet mellem Børne- og Socialministeriet og KL med henblik på, om de eksisterende regler evt. kan forenkles eller fjernes.  

Formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg, Thomas Adelskov, siger:

Borgerne skal opleve en effektiv, smidig og sammenhængende service i kommunerne. Derfor skal vi løbende sikre os, at vi ikke bruger tiden på unødvendige procedurer, og at reglerne ikke modarbejder en sammenhængende sagsbehandling. Det er de kommunale medarbejdere, som hver dag – så at sige – sidder med hænderne i bolledejen, og vi håber derfor, at kommunerne vil bidrage med konkrete forslag til regler, der bør ændres eller fjernes.

- Thomas Adelskov