61 kommuner får 101 mio. kr. til at forebygge genindlæggelser

05-01-2018

Et bredt udsnit af landets kommuner får cirka 101 mio. kr. i puljemidler til blandt andet at forebygge genindlæggelser blandt ældre medicinske patienter.

I alle fem regioner har en række kommuner nu fået del i en pulje til at styrke og videreudvikle den kommunale sundhedsindsats med fokus på blandt andet at forebygge genindlæggelser.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) siger:

Puljen er gået til projekter, som kan hjælpe patienterne i deres nærmiljø og undgå, at de bliver indlagt eller genindlagt unødvendigt – vi har især haft fokus på at hjælpe særligt udsatte patientgrupper som ældre medicinske patienter og personer med kroniske eller psykiske lidelser.

I alt 79 kommuner har ansøgt om penge til 105 projekter, hvoraf 61 kommuner fik penge til 69 projekter. Et krav til ansøgerne har været, at projekterne skulle understøtte Udvalget for det Nære og Sammenhængende Sundhedsvæsens anbefalinger fra juni 2017.

Det har også været vigtigt, at pengene gik til en bred vifte af kommuner, således at vi sikrer en god geografisk dækning i arbejdet med at styrke de nære indsatser i kommunerne,

siger ministeren, der derfor er glad for en nogenlunde geografisk lige fordeling.

De 61 kommuner fordeler sig med 6 i Region Nordjylland, 14 i Region Midtjylland, 13 i Region Syddanmark, 11 i Region Sjælland og 17 til i Region Hovedstaden. Det samlede udmøntede beløb er cirka 101 mio. kr.

Se listen over projekterne her.  

Der er desuden givet betinget tilsagn til yderligere 10 projekter i 2017 og 7 projekter i 2018, som kan tildeles midler, såfremt en række supplerende oplysninger indsendes. Derudover er der fortsat midler, som ikke er udmøntet, og derfor genopslås puljen i 2018.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet