Det Centrale Handicapråd skal have ny formand

19-01-2018

Den nyvalgte formand for Det Centrale Handicapråd Dan Boyter har valgt at trække sig i forbindelse med regeringens beslutning om, at rådets sekretariat skal flyttes til Brovst.

Børne- og socialminister Mai Mercado beklager beslutningen. 

Jeg var rigtig glad for, at Dan Boyter i november 2017 sagde ja til at påtage sig det vigtige hverv som formand for Det Centrale Handicapråd, og derfor er det også med beklagelse, at jeg modtager hans afsked. Regeringen har besluttet, at sekretariatet skal flyttes til Brovst som led i bestræbelserne på at skabe en bedre fordeling af statslige arbejdspladser. Vi er i god dialog med sekretariatet om alt det praktiske i den forbindelse, og vi vil hurtigst muligt finde en ny stærk formand, der vil bidrage til, at Det Centrale Handicapråd også i fremtiden bliver en central aktør på handicapområdet.

- Mai Mercado

Fakta om Det Centrale Handicapråd

Det Centrale Handicapråd er et uafhængigt råd, som er nedsat for at rådgive regering og Folketing samt centrale offentlige myndigheder i handicapspørgsmål. Derudover skal Det Centrale Handicapråd være dagsordenssættende og drøfte overordnede problemstillinger, fremtidige udfordringer og perspektiver i forhold til personer med handicap.

Det Centrale Handicapråd består af en formand og 16 medlemmer, der blandt andet repræsenterer handicaporganisationerne, de kommunale parter, arbejdsmarkedets parter og forskningsverdenen. To af medlemmerne er personligt udpeget af børne- og socialministeren. Derudover har Børne- og Socialministeriet og Institut for Menneskerettigheder hver en observatør.

Yderligere oplysninger

Pressechef Martin Hein, 41 85 14 83