Kommunernes budgetter lander inden for det aftalte niveau

16-01-2018

Den endelige opgørelse af kommunernes budgetter for 2018 viser, at kommunerne lever op til økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Derfor får kommunerne nu udbetalt de 4 mia. kr. af bloktilskuddet, som har været betinget af, at aftalen overholdes.

I juni sidste år indgik regeringen og KL aftale om de økonomiske rammer for kommunerne i 2018. De endelige budgettal fra Danmarks Statistik viser, at kommunernes budgetter for 2018 samlet set ligger inden for det aftalte niveau. Kommunerne budgetterer således med at bruge 246,1 mia. kr. på service, som for eksempel går til dagpleje og ældrepleje, og 17 mia. kr. på anlægsinvesteringer, som for eksempel kan gå til at bygge nye plejecentre og folkeskoler.

4 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunernes budgetterede udgifter til anlægsinvesteringer og service holder sig inden for aftalen. Med aftaleoverholdelsen kan kommunerne derfor se frem til at få udbetalt de 4 mia. kr.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger:

”Det er godt at se, at kommunerne samlet set overholder vores aftale. Det er helt nødvendigt for at sikre en sund dansk økonomi. I tider, hvor store kommunale kassebeholdninger kan øge presset for et større forbrug, er det glædeligt at se, at det er lykkedes at sikre ansvarlige budgetter. Det havde dog pyntet, hvis kommunerne også havde nedsat skatten som aftalt.”

- Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Finansminister Kristian Jensen siger:

”Jeg er tilfreds med, at kommunernes budgetter samlet set ligger inden for rammen af vores aftale. Jeg regner på den baggrund med, at kommunerne også i løbet af året vil udvise ansvarlighed og ikke ender med at bruge flere penge på fx anlægsinvesteringer, end vi har aftalt.”

- Kristian Jensen

 

Fakta

I økonomiaftalen mellem regeringen og KL blev det bl.a. aftalt, hvor mange penge kommunerne må bruge på service og anlægsinvesteringer i 2018.

Selve bloktilskuddet til kommunerne er for 2018 fastsat til ca. 61,9 mia. kr. Det følger af økonomiaftalen, at 4 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at økonomiaftalen bliver overholdt i kommunernes budgetter:

  •         3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunernes budgetterede udgifter til service holder sig inden for den aftalte ramme.
  •         1 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunernes budgetterede udgifter til anlægsinvesteringer holder sig inden for den aftalte ramme under hensyntagen til det samlede budgetterede niveau for service- og anlægsudgifter.

 

Opgørelsen viser, at kommunernes budgetter for service og anlægsinvesteringer i 2018 samlet ligger ca. 30 mio. kr. under de aftalte rammer. 

 

 

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationsmedarbejder Mette Gerlach, mge@oim.dk, tlf. 72 28 24 16

Fuldmægtig Jonatan Kjældgaard Kristensen, jokk@oim.dk, tlf. 72 28 25 67