Ny rapport skal hjælpe kommuner med at styre økonomien for specialundervisning

30-01-2018

VIVE udgiver i dag rapporten ”Specialundervisning på folkeskoleområdet - Inspiration til den økonomiske styring”. Den er en del af et samlet program af analyser, regeringen og kommunerne har aftalt at lave.

VIVE har set på seks kommuners styring af økonomien på specialundervisningsområdet. Analysen peger på en række felter, som kommuner bør have fokus på, hvis de skal gøre det bedre.

For eksempel peges der på, at de faglige strategier bør være klare i forhold til, hvordan skoler kan forebygge behovet for specialundervisning. Der bør også være en klar retning for, hvordan skoler skal arbejde sammen med dagtilbudsområdet og familieområdet.

Der peges også på, at fordelene er større ved en model, hvor finansieringen er decentral. I en sådan model får skolen nogle penge til opgaven og skal så selv betale for hele eller dele af den specialundervisning, der finder sted.  Det kan tilskynde til at skabe inkluderende læringsmiljøer.

Analysen er nummer tre i en række af analyser. De er en del af partnerskabet om god økonomistyring mellem KL og regeringen. Det kan man læse mere om i aftalerne om kommunernes økonomi for 2017 og 2018.

Den første analyse, ”Kommunernes økonomistyring 2016”, udkom i maj 2017. Den anden analyse ”Inspiration til økonomisk og faglig styring på det specialiserede børne- og ungeområde”, udkom primo januar 2018.

 

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationsmedarbejder Mette Gerlach, mge@oim.dk, tlf. 72 28 24 16

Chefkonsulent Henning Elkjær Nielsen, hen@oim.dk, 72 28 25 59