Ny pulje skal bruges til at promovere social- og sundhedsuddannelserne

10-07-2018

Flere unge skal få øjnene op for social- og sundhedsuddannelserne, derfor udmønter regeringen og Dansk Folkeparti nu fem mio. kr. til en ny pulje, som skal bruges til at promovere uddannelserne, så flere unge får et bedre kendskab til de to uddannelsesretninger.

De seneste år har erhvervsuddannelserne på Social- og sundhedsuddannelses-området været ramt af faldende søgningen. Et større kendskab til uddannelserne kan være et vigtigt skridt mod at vende udviklingen.

Ældreminister Thyra Frank (LA) siger:

Vi har brug for, at flere unge kan se sig selv som social- og sundhedsassistenter og hjælpere. Allerede nu ved vi, at kommunerne kan have svært ved at besætte stillinger på ældreområdet, men det gælder også på sundhedsområdet. Og behovet bliver ikke mindre i fremtiden. Derfor er det vigtigt, at vi får talt uddannelserne og arbejdslivet op. Vi skal have fortalt de unge, hvor livsbekræftende, spændende og meningsfuldt et arbejde, de kan få med disse uddannelser. Det skal puljen her hjælpe med til.

Den nye pulje åbner i august. De fem mio. kr. skal være med til at styrke børn og unges kendskab til de mange muligheder, social- og sundhedsuddannelserne indeholder. Kendskabet skal allerede styrkes i grundskolen, mener undervisningsminister Merete Riisager (LA):

Social- og sundhedsuddannelserne er meningsfulde og giver adgang til et givende arbejdsliv. Der er gode beskæftigelsesmuligheder, og man kan læse videre. Vi kan blive bedre til at gøre mulighederne i de uddannelser tydeligere for de unge, og vi kan blive bedre til at vise denne personalegruppe den respekt, de fortjener. Derfor løfter vi nu informationsindsatsen til kampagner, der gerne allerede skal nå de unge de sidste år i grundskolen, for det er jo der, de skal træffe de første uddannelsesmæssige valg.

Det er regeringen og Dansk Folkeparti, der har aftalt at bruge puljen fra Finansloven 2018 til at skabe mere synlighed om de to uddannelsesretninger.

Ældreordfører Jeppe Jakobsen (DF) siger:

At vi bruger 5 millioner på at promovere SOSU-uddannelserne sætter en tyk streg under hvor vigtigt det er at vi får flere til at vælge en karriere inden for sundhed og omsorg, herunder især ældreområdet. SOSU-hjælpere og SOSU-assistenter er virkelig velfærdens helte når vi taler om ældreomsorg. Uden dygtige og dedikerede medarbejdere kan vi ikke sikre en værdig alderdom for vores ældre medborgere.

Ansøgningspuljen støtter:

  • Digitale image- og rekrutteringskampagne for social- og sundhedsuddannelserne.
  • Brobyggende forløb, som for eksempel udvikling af undervisningsmateriale om omsorgsarbejde til grundskolens ældste klasser.

Det forventes, at kriterierne for hvem, der kan søge puljen, fastsættes og udmeldes i august måned.

Puljen har ansøgningsfrist i efteråret 2018. Nærmere dato udmeldes i august.

Puljen er afsat på finansloven for 2018 til erhvervsuddannelserne. Regeringen har nu sammen med Dansk Folkeparti besluttet at prioritere dem til øget synlighed af social- og sundhedsuddannelserne.

Inden udgangen af august 2018 vil puljen blive offentliggjort i Undervisningsministeriets Puljeoversigt .

 

 


Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet