Børn skal have ”stikkebamser” på hospitalet

28-06-2018

Fire steder i landet starter der nu projekter op med trøstegaver til børn, der skal stikkes i forbindelse med smertelindring eller andet. Bamser og gaver skal være med til at forbedre børnenes oplevelse på sygehusene.

Et klistermærke kan være et lille plaster på såret, når et barn skal have taget fx en blodprøve. Men nogen gange kan der være behov for lidt mere end et klistermærke, mener satspuljepartierne og sundhedsminister Ellen Trane Nørby:

Tusindvis af børn kommer hvert år på skadestuen, og det er bestemt ikke altid lige sjovt. En lille ting eller en bamse i situationen kan nogen gange gøre en forskel for det enkelte barn. Det ved vi fra de tiltag, der allerede findes, og det vil vi gerne udbrede og have nogle flere erfaringer med.

Sundhedsministeren udmønter i dag en pulje fra satspuljeaftalen 2018-2021. Fire regioner har søgt og får del i midlerne.

I Region Hovedstaden skal børn, der bliver stukket i forbindelse med smertelindring have en stikkegave. I Region Midtjylland målretter man gaverne til de 7-10-årige. I Region Syd er projektet stilet mod de 0-12-årige, mens Region Sjælland har giver ”Tapperhedsgaver” til børnene på et enkelt sygehus.

 

  • Region Hovedstaden: Regionen har søgt midler til gaveordninger på Rigshospitalet, Amager og Hvidovre Hospital, Nordsjællands Hospital samt Herlev og Gentofte Hospital. Det vil særligt være børn, der har brug for smertebehandling, som vil blive tilgodeset, og regionen håber, at mere end 50.000 børn vil modtage en stikkegave. 
  • Region Midtjylland: De 7-10-årige skal have en stikkegave på Børn og Unge afdelingen på Regionshospitalet Herning, så de kan bearbejde den ubehagelige oplevelse.

 

  • Region Syd: På akutcenteret i Aabenraa skal pengene bruges til at lave en gaveordning, så børn mellem 0 - 12 år får en positiv oplevelse på skadestuen på trods af smerter.

 

  • Region Sjælland: Her går pengene til at starte projekt ”Tapperhedsgave”, som børn på Næstved Sygehus får glæde af 

Fakta:

I satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2018-2021 blev der afsat 0,3 mio. kroner i 2018 til små gaver til tapre børn på sygehuse. Midlerne skal bruges til etablering af uddeling af små gaver på afdelinger, der modtager børn og ikke allerede har en eksisterende gaveordning. Region Syddanmark, Akutcenteret Aabenraa modtager 8.500 kr. Region Midtjylland, Regionshospitalet Herning får 34.000 kr. Region Hovedstaden, Rigshospitalet, Amager og Hvidovre Hospital, Herlev og Gentofte Hospital, Nordsjællands Hospital får samlet 250.000 kr. Region Sjælland, Næstved Sygehus modtager 20.000 kr.

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet