Flere demensindrettede plejehjem på vej

20-06-2018

Nu går 56 projekter i gang landet over med at indrette plejehjem, så de giver ro og tryghed hos mennesker med demens.

I satspuljeaftalen for 2015 og med demenshandlingsplanen afsatte regeringspartierne sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti i alt 28,5 mio. kroner i 2017 og 2018 til demensegnede plejecentre.

Midlerne er nu fordelt, og ud af 114 ansøgninger er 56 projekter tildelt penge. Dermed er vejen banet for, at der kan foretages mindre ombygninger eller nyindretning af eksisterende plejehjem, så de kan imødekomme særlige behov hos beboere med demens. Ældreminister Thyra Frank siger:

Jeg er rigtig glad for, at endnu flere plejehjem bliver demensindrettet, så beboerne vil opleve mere tryghed og ro i hverdagen. Der gives også støtte til projekter, som vil stimulere beboernes sanser. Alt sammen bidrager det til, at vi kan styrke livskvaliteten og trivslen hos mennesker med demens.

Der er blandt andet givet tilskud at lave demensvenlige fælles- og gangarealer, nyindretning af badeværelser, forbedret skiltning, nye låsesystemer, aktivitetsopdelte mindre enheder, ændre belysningen, sansehaver og forbedrede adgangsveje og udeområder.

Læs også  nyhed på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet