Jammerbugt Kommune får penge til at etablere nyt læge- og sundhedshus

26-06-2018

Jammerbugt Kommune får alle de penge, der er søgt til et nyt læge – og sundhedshus i Aabybro, oplyser sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Der bliver plads til en til tre læger og andet sundhedsfagligt personale, når lokaler i Kultur- og ErhvervsCentret i Aabybro bliver bygget om til et læge – og sundhedshus. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Jeg er ikke i tvivl om, at borgerne i Aabybro og omegn vil få stor gavn af det nye læge- og sundhedshus. Der er en bekymrende stor mangel på læger i Nordjylland, men med lægehuset i Aabybro er vi oppe på at støtte syv nye læge – og sundhedshuse i regionen. Det betyder, at flere kan vælge en læge tættere på sig selv, og at fx kronisk syge patienter ikke skal køre så meget.

Da Sundheds – og Ældreministeriet slog puljen på 200 mio. kr. op modtog ministeriet i alt 48 ansøgninger, og der blev ansøgt for næsten 800 mio. kr. Den første fordeling var således udtryk for en skarp prioritering mellem puljens samlede størrelse og de indkomne ansøgninger.

Jammerbugt Kommune fik i første omgang afslag på ansøgningen, men da Vordingborg Kommune valgte at takke nej til deres tildelte midler, betyder det at læge – og sundhedshuset i stedet kommer borgerene i Aabybro og omegn til gode. Ellen Trane Nørby siger:

Kommuner og regioner har vist stor interesse for den her pulje, og det betyder, at vi får nye læge – og sundhedshuse i 26 af landets kommuner til gavn for patienterne. Jammerbugt Kommune og de øvrige kommuner er selv med til at finansiere projekterne, så det her viser i høj grad, at kommunerne tager problemstillingen alvorligt og er klar til at bidrage til løsninger.

Jammerbugt Kommune får det fulde ansøgte beløb på 1,315 mio. kr. til projektet og lægger op til en egenfinansiering på 170.000 kr.

Puljen på 200 mio. kr. til læge – og sundhedshuse er en del af den sundhedsreform, som regeringen kommer med senere på året. Læge- og sundhedshusene skal give patienterne kortere vej til bedre og flere typer af behandling og sikre en bedre geografisk balance på sundhedsområdet.

I et læge- eller sundhedshus kan praktiserende læger samle sig i større fællesskaber sammen med for eksempel jordemødre, sundhedsplejersker og medarbejdere fra den kommunale hjemmesygepleje.

Baggrunds fakta:

Ministeriet offentliggjorde den 7. maj 2018 fordelingen af puljen på 200 mio. kr. til læge – og sundhedshuse. Puljen er fordelt på 30 projekter i 26 af landets kommuner.

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet