Kommuner får penge til flere sundhedsfaglige kompetencer

07-06-2018

Kommunerne får 100 millioner kroner i 2018 til at løfte de sundhedsfaglige kompetencer hos kommunalt ansatte sosu'er, sygeplejersker, fysioterapeuter og andre sundhedsprofessionelle i ny økonomiaftale med kommunerne.

Regeringen har netop landet en økonomiaftale med KL, der løfter den kommunale serviceramme for 2019 med 1,7 mia. kr. til prioritering af borgernær kernevelfærd til børn, ældre og folkeskolen. Pengene skal også gå til den nære sundhed og til kommunernes arbejde med at yde værdig pleje og omsorg for ældre borgere.

Aftalen tilfører 100 millioner kroner i 2018 til kompetenceløft målrettet sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og -hjælpere, fysio- og ergoterapeuter for at styrke den kommunale sundhedsindsats. Desuden skal kommunernes muligheder for rekruttering af bl.a. sosu'er styrkes. Ellen Trane Nørby siger:

Kommunerne løser allerede i dag flere og mere komplekse opgaver på sundhedsområdet end de tidligere har gjort, og flere vil følge som led i regeringens plan for at udbygge det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Vi skal sikre, at patienterne oplever ensartet behandling af høj kvalitet, og derfor tilfører vi penge, så kommunerne kan løfte de sundhedsfaglige kompetencer over hele landet.

Midlerne udmøntes til kommunerne for 2018 over bloktilskuddet.

Læs aftalen på Finansministeriets hjemmeside

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet