Politisk udspil: Turbo på det digitale sundhedsvæsen

08-06-2018

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby præsenterer i dag et sundhedsdataudspil, som skal understøtte, at de rigtige oplysninger er i de rigtige hænder på det rette tidspunkt, og at data bliver brugt til kvalitetsudvikling og forskning, samtidig med at sikkerheden styrkes.

Fru Jensen, der måske er kræftpatient eller KOL-patient, skal have et bedre overblik over sit eget forløb. Samtidig skal hun vide, at læger og sygeplejersker har opdaterede oplysninger på hende, uanset om det er i almen praksis eller på sygehuset, og at de derfor kan give den rigtige behandling. Det kræver, at vi bygger broer mellem de digitale systemer på tværs af sundhedsvæsnet.

Siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Med det formål vil sundhedsministeren ændre loven og sætte turbo på arbejdet med at bygge et nyt digitalt overblik, så almen praksis, sygehuset, hjemmesygeplejen og den kommunale akutfunktion kan dele relevante oplysninger og få et fælles opdateret patientoverblik. Hun siger:

I dag føler patienter alt for ofte, at de står alene med ansvaret for et behandlingsforløb, som de ikke kan overskue. Og at informationer ikke bliver givet videre i systemet. Mens sundhedspersonalet bruger for meget tid på at ringe rundt for at få oplysninger, som er relevante i behandlingen. Begge dele håber vi at hjælpe til at forbedre med det her udspil.

Læs hele udspillet her

I det nære og sammenhængende sundhedsvæsen skal behandlingsrelevante data deles på tværs af patientens forløb, så viden ikke går tabt i ovegangene. Den praktiserende læge skal styrkes som de svage patienters tovholder. Det kræver at lægen hurtigt og nemt kan få overblik over de nødvendige oplysninger fra sygehuset. Og samtidig skal erfaringer og resultater fra patientens forløb bruges til at udvikle kvaliteten.

Men det skal ske sikkert. Når brugen af data øges, skal både sikkerhed, fortrolighed og åbenhed styrkes.

Man skal fortsat som patient have sikkerhed for, at de fortrolige samtaler med ens egen læge forbliver fortrolige. Men de mere strukturerede informationer om din sygdom, dem har lægerne på sygehuset også brug for. Så vi skal binde sundhedsvæsnet bedre sammen ved hjælp af digitale løsninger.

Siger Ellen Trane Nørby og fortsætter:

For at styrke tilliden og åbenheden, vil vi med udspillet sikre, at alle regioner indfører logning i sygehusjournaler, så patienter kan se, hvilke sundhedspersonale, der har været inde i journalen.

Forskning i danske sundhedsdata styrkes

Flere initiativer i udspillet skal løfte forskningen i sundhedsdata. Der skal skabes et bedre overblik over de mange nationale sundhedsdataregistre i Danmark, så data er lettere at finde, og samtidig skal der etableres en indgang til rådgivning om adgang til sundhedsdata.

Men sikkerheden skal følge med, ved at data til forskning pseudonymiseres. Det sker ved, at man erstatter cpr-numre og navne med en kode. Og fremover skal forskerne have adgang til data i de nationale sundhedsregistre i såkaldte forskermaskiner, hvorfra data ikke udleveres.

Danske sundhedsdata er unikke og forskning i dem redder menneskeliv. Nu gør vi dem mere tilgængelige samtidig med at vi øger sikkerheden.

Lyder det fra Ellen Trane Nørby.

Fakta

Udspillet er struktureret i tre indsatsområder med en række konkrete tiltag:

  • Bedre datasikkerhed: Fokus på åbenhed om anvendelse af data, styrket fortrolighed om borgernes oplysninger og øget cyber- og informationssikkerhed.
  • Kvalitetsløft i behandling og forskning: Fokus på øget kvalitet og sammenhæng i patientforløbene på tværs af almen praksis, sygehuse og kommuner gennem bedre deling og brug af eksisterende data og gode rammer for forskning og life science
  • Tryg og tidssvarende lovgivningsramme: Fokus på at opdatere lovgivningen til en digital tidsalder, der understøtter digitalt samarbejde med og om patienten, og som skaber transparens om brugen af data.  
 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet