Regeringen og KL har indgået aftale om kommunernes økonomi for 2019

07-06-2018

Med aftalen etableres blandt andet en overgangsordning for de kommuner, der fra 2019 vil blive ramt af udligningstab som følge af Danmarks Statistiks revision af uddannelsesstatistikken.

Kommunerne kompenseres fuldt ud for tabet i 2019 og 2020, men tilskuddet er betinget af, at den enkelte kommune ikke forhøjer skatten i 2019 eller 2020.

Andre hovedelementer i aftalen er:

  • Tilskud til kommunale skattenedsættelser for samlet set 250 mio. kr. i 2019
  • Enighed om at en større del af de kommunale opgaver skal konkurrenceudsættes
  • Igangsættelse af en ny runde frikommuneforsøg
  • Enighed om, at det er et fælles mål at sikre implementering af de nye redskaber og hermed tage et opgør med ghettoområderne

Du kan læse den indgåede aftale og faktark om overgangsordning her på siden.

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef Mette Gerlach, mge@oim.dk, tlf. 72 28 24 16