Spiseforstyrrelser skal opspores tidligt

27-06-2018

Sundheds- og Ældreministeriet uddeler godt syv millioner kroner til at afprøve nye redskaber og andre indsatser til tidlig opsporing og hjælp til børn, unge og voksne med spiseforstyrrelse eller selvskade.

Med aftalen om satspuljen for 2018-21 blev der afsat i alt 50,5 millioner kroner til at støtte projekter, som kan hjælpe mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade. Kommuner, almen praksis, regioner og private har kunnet søge puljen om penge, og i dag er godt syv millioner af en samlet pulje på 10,5 millioner kroner blevet fordelt. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Det er dybt bekymrende, at vi ser et stigende antal børn og unge med spiseforstyrrelser eller selvskadende adfærd. Vi skal opspore de unge så tidligt som muligt, fordi det øger deres chancer for at undgå at udvikle en behandlingskrævende spiseforstyrrelse eller selvskadende adfærd. Og hvis de har behov for behandling er det vigtigt, at vi sætter ind hurtigt, så de kan komme videre i livet.

 

 

 


De syv millioner kroner er tildelt tre kommunale projekter:

    • Tidlig opsporing af selvskade og spiseforstyrrelser blandt børn og unge i Svendborg Kommune
    • Task Force for Spiseforstyrrelser og Selvskade” i Holstebro Kommune
    • Det mentale sundhedshjul til tidlig opsporing af børn og unge med spiseforstyrrelser og selvskade i Roskilde Kommune.

Læs mere om puljen

 

 

 

 

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet