Sundhedsaftaler tilpasses lokale forhold

13-06-2018

Ny bekendtgørelse baner vejen for en forenkling og afbureaukratisering af sundhedsaftaler, så kommuner og regioner kan indgå aftaler om koordinering og samarbejde om patienternes helbred, der i højere grad er målrettet de lokale behov.

Med en ny bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler afskaffer Sundheds- og Ældreministeriet de obligatoriske indsatsområder og giver regioner og kommuner større frihed til at prioritere områder, der i højere grad stemmer overens med lokale og regionale demografiske og sundhedsmæssige udfordringer. Sundhedsaftalerne skal dog stadig ligge inden for rammerne af de 8 nationale mål for sundhedsvæsenet. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Sundhedsaftalerne skal ud at virke og skabe sammenhæng og fælles løsninger på tværs af sektorer, som kan mærkes for den enkelte borger. Derfor har vi haft fokus på at gøre sundhedsaftalerne mindre administrativt tunge, så energien kan bruges på at implementere de forpligtende målsætninger, som giver værdi for borgerne.

Fakta om sundhedsaftaler

Regionerne og kommunerne har siden 2007 været forpligtet til at indgå sundhedsaftaler, som skal sikre patienten, at der er sammenhæng og koordinering af indsatserne i de patientforløb, der går på tværs af regionernes sygehuse, kommuner og de praktiserende læger.

Formålet med forenklingen i bekendtgørelsen er at gøre sundhedsaftalerne mindre administativt tunge, så kommuner og regioner kan bruge energien på at implementere de forpligtende målsætninger, som giver værdi for borgerne.

Samtidig med bekendtgørelsen udgiver Sundhedsstyrelsen en ny vejledning, som sætter rammen for arbejdet med de nye sundhedsaftaler.

Læs nyhed om bekendtgørelse sendt i høring.

 

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet