Sundhedsminister: For få patienter bliver udredt til tiden i nogle regioner

08-06-2018

Både Region Hovedstaden og Region Sjælland har problemer med at overholde udredningsretten – særligt over for børn og unge i psykiatrien, viser de nyeste kvartalstal. Utilfredsstillende, mener sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Det går generelt godt i regionerne med at overholde udredningsretten. Fire ud af fem patienter blev nemlig udredt til tiden, viser de nyeste kvartalsvise monitoreringstal for overholdelsen af udredningsretten, som Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag.

Men udredningsretten halter fortsat i børne- og ungepsykiatrien i Region Hovedstaden.  Regionen overholdt udredningsretten over for 40 procent af patienterne i børne- og ungepsykiatrien i 1. kvartal af 2018, hvilket var et fald fra 47 procent i 4. kvartal af 2017.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby mener, det er utilfredsstillende, at det går den forkerte vej. Ellen Trane Nørby siger:

Regionen svigter børn og unge, som har brug for afklaring på, om de har en psykiatrisk diagnose, så de kan komme i behandling og hurtigt komme tilbage til deres liv med venner, skolegang og familie.

Region Sjælland har også problemer

En del af problemerne i Region Hovedstaden kan måske tilskrives implementeringen af Sundhedsplatformen. Det samme gælder Region Sjælland, der implementerede Sundhedsplatformen i 2017 og også har haft problemer med at overholde udredningsretten.

Regionen overholdt udredningsretten for 53 procent af patienterne i børne- og ungepsykiatrien i 1. kvartal af 2018. Ellen Trane Nørby siger:

Uanset grund for tilbagegangen er det dog ikke godt nok. Derfor skal regionernes politiske ledelse prioritere området og sikre forbedring.

Det gjorde ministeren også klart over for alle regionerne i de netop overståede økonomiforhandlinger, hvor regionerne bekræfter, at de vil overholde patientrettighederne og styrke registreringskvaliteten af udredningsforløbene.

FAKTA:

Et stort flertal i Folketinget bestående af V, K, DF, LA og S besluttede i 2016 at styrke patienternes ret til at blive hurtigt udredt og behandlet.

Det betyder, at patienter skal kunne få afklaret, hvad de fejler inden for 30 dage, hvis det er lægefagligt muligt. Det betyder også, at patienten kan få behandling på et privathospital på det offentliges regning, hvis det offentlige ikke kan levere behandling inden for 30 dage.

Monitoreringen for 1. kvartal af 2018 viser, at udredningsretten på landsplan er blevet overholdt for:

  • Ca. 79 pct. af patienterne på det somatiske område (mod 78 pct. i 4. kvartal 2017)
  • Ca. 81 pct. af patienterne i børne- og ungdomspsykiatrien (mod 90 pct. i 4. kvartal 2017)
  • Ca. 91 pct. af patienterne i voksenpsykiatrien (mod 94 i 4. kvartal 2017)

Monitoreringstal skal tages med et vist forbehold, fordi opgørelsesmetoden stadig er under indfasning. Derfor giver monitoreringen endnu ikke et fuldendt billede af, hvordan udredningsretten overholdes.

Læs mere om udredningstal for 1. kvartal 2018, herunder regionale forskelle, hos Sundhedsdatastyrelsen. 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet