Udligningen er administreret ud fra reglerne

11-06-2018

Et notat fra Kammeradvokaten slår fast, at der ikke er grundlag for en retssag om udligningen.

Nogle kommuner har udtalt i pressen, at de vil tage skridt til at rejse et krav om erstatning mod staten. Baggrunden er, at der i en række år har manglet oplysninger om udlændinges uddannelse i statistikker, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har lagt til grund for den årlige udmelding af tilskud og udligning til kommunerne.

Danmarks Statistik har i 2017 ændret statistikken, så de oplysninger nu indgår. Økonomi- og Indenrigsministeriets årlige udmelding af tilskud er sket efter gældende regler og på det kendte statistikgrundlag. Der er således ikke et grundlag for, at kommuner kan rejse krav om erstatning for tab i tidligere år.

Det slår Kammeradvokaten også fast i et notat udarbejdet for ministeriet.

Fungerende økonomi- og indenrigsminister Ole Birk Olesen siger:

Det viste sig ikke muligt at samle et flertal i Folketinget om opgaven med at justere i udligningen. Men med revisionen af statistikken om udlændinges uddannelse er den overordnede skævhed i datagrundlaget rettet op. Når vi ser frem, vil nogle kommuner derfor få et højere tilskud i udligningen. Andre vil få et lavere tilskud. Når vi ser bagud, har ministeriet administreret efter reglerne. Så der er ikke grundlag for at rejse et krav om erstatning.

-Ole Birk Olesen

 

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef Mette Gerlach, mge@oim.dk, tlf. 72 28 24 16

Kontorchef Dorte Lemmich Madsen, dle@oim.dk, tlf. 25 23 92 66