Alle supersygehuse har nu fået penge fra kvalitetsfonden

09-05-2018

Region Sjælland har netop fået godkendt anmodningen om udbetaling af kvalitetsfondsmidler til Universitetshospitalet Køge. Dermed har alle 16 sygehuse fået i alt 49 milliarder kroner.

Universitetshospitalet Køge er det sidste af 16 sygehuse, som nu har fået godkendt anmodningen om at få udbetalt penge fra den såkaldte kvalitetsfond. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Dermed har vi investeret 49 mia. kroner i en helt ny sygehusstruktur. VK-regeringen besluttede helt tilbage i 2007 at give sygehusvæsenet et enestående løft med kvalitetsfonden. Pengene har sikret en bedre og mere specialiseret sygehusstruktur med supersygehuse til gavn for patienterne. Nu er tiden kommet til, at vi styrker det nære – derfor iværksætter regeringen en sundhedsreform med netop det formål.

Målet med kvalitetsfonden har været at sikre moderne sygehuse udstyret med ny teknologi, IT og apparater. De nye sygehuse har fra starten lagt vægt på sammenhængende patientforløb, logistik, teknologi, kvalitet og sikkerhed.

Enkelte byggeprojekter står allerede klar og er fuldt taget i brug såsom Kolding Sygehus, mens andre projekter på nuværende tidspunkt først forventes færdige i 2023.

Sundheds- og Ældreministeriet fører tilsyn med projekterne og udbetaler tilskud kvartalsvist. Af de 49 mia. kr. er 29 mia. fra kvalitetsfonden – resten finansierer regionerne selv.

TIDSLINJE

2007 - Den daværende VK-regering og Danske Regioner aftalte med økonomiaftalen for 2008 at etablere en ny sygehusstruktur og nedsætte et ekspertpanel til at rådgive regeringen.

2007 – I regeringsgrundlaget fra 2007 indgik en målsætning om at etablere en kvalitetsfond, der skulle bidrage til investering i den nye sygehusstruktur.

2008 – I finansloven for 2009 blev der afsat 25 mia. kr. (2009-priser) til Kvalitetsfonden.

2008 og 2010 – Der blev givet foreløbigt tilsagn om støtte til kvalitetsfonden til 16 projekter på baggrund af ansøgninger fra regionerne.

2010-2014 – I denne periode gav regeringen endeligt tilsagn om støtte til de 16 projekter på baggrund af regionernes reviderede ansøgninger.

2013 – Det første projekt blev taget fuldt i brug – Akutmodtagelsen i Slagelse

2015 – Det andet projekt blev taget fuldt i brug – Slagelse Psykiatrisygehus

2017 – Det tredje projekt blev taget fuldt i brug – Kolding Sygehus

2018 – I maj har Universitetshospital Køge som det sidste af de 16 projekter fået godkendt anmodning om udbetaling af kvalitetsfondsmidler.

2023 – Det forventes, at alle 16 projekter er taget fuldt i brug


Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet