Minister skyder arbejde i gang: Ny model for voksentandplejen på vej

30-05-2018

Voksentandplejen skal omlægges, så priserne forhåbentlig bliver mere rimelige og de unge løftes bedre over i voksentandplejen, når de fylder 18 år. Det har alle Folketingets partier indgået en aftale om, og i dag offentliggøres kommissoriet for arbejdet.

I det kommende år skal tandplejen kortlægges, og der skal laves en ny model for voksentandplejen, der skal forbedre ordningen. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Mange synes, at det er for dyrt at gå til tandlæge i Danmark. Og de offentlige tandudgifter afspejler ikke tilstrækkeligt den kraftige forbedring, der har været i tandsundheden de seneste 25 år. Det skal vi have lavet om på med den nye model.

Ministeren offentliggør i dag et kommissorium for det arbejde, som Sundheds – og Ældreministeriet skal lave på vegne af samtlige partier i Folketinget. 

Se kommissoriet her

Vi vil se på systemet med friske øjne. Og det glæder mig, at der er bred enighed om, hvor vi skal hen med tandplejen i Danmark. Derfor har det også været afgørende, at alle Folketingets partier har bakket op om den politiske aftale. Vi ønsker en inddragende proces med interessenterne.

Siger Ellen Trane Nørby.

Baggrunden for arbejdet er sammenbruddet i overenskomstforhandlingerne mellem Tandlægeforeningen og Danske Regioner. Efter mere end et halvt års forhandlinger brød forløbet sammen, og overenskomsten blev opsagt efter tre års markante budgetoverskridelser. Sammenbruddet betød, at borgerne fra den 1. juni ville stå uden tilskud til tandpleje. For at undgå det blev alle Folketingets partier enige om en aftale og et hastelovforslag.

Folketinget har i sidste uge vedtaget den hastelov, som viderefører den eksisterende tilskudsordning i hovedtræk, men inden for den aftalte økonomiske ramme.

Indtil vi lancerer den nye model, vil meget være det samme for den person, der går til tandlægen. Tilskuddet til tandbehandlinger fortsætter, men vi har sikret, at området ikke overskrider budgettet og dermed spiser sig ind på andre sundhedsområder, som det har været tilfældet de seneste tre år, hvor budgettet er blevet overskredet med op til 300 millioner kroner.

Siger Ellen Trane Nørby og fortsætter:

På 25 år er der sket positive fremskridt med danskernes tænder. I dag har 50 pct. af de 18-årige nul huller, og for 25 år siden var det bare 15 pct. Vi kan bryste os af at have en tandsundhed, der - når vi sammenligner os internationalt og med de andre nordiske lande - ligger helt i top. Det skal vi bygge videre på.

Fakta: Kommissoriet for den nye model indeholder følgende fire leverancer:

 • Kortlægning af eksisterende ordninger i tandplejen
  Arbejdsgruppen skal kortlægge eksisterende ordninger for at få overblik over målgrupper, aktivitet, udgifter og adgang for udenlandske statsborgere og flygtninge.
 • Analyse af tandplejen i udvalgte lande
  Lande som Sverige, Norge, Tyskland, Nederlandene, Storbritannien m.fl. har andre modeller og principper, som kan bruges til inspiration for en ny dansk model.
 • Analyse af konkurrenceforhold
  Arbejdsgruppen skal analysere forhold, der kan øge konkurrencen. Det gælder bl.a. barrierer for øget konkurrence på området, pris – og indtjeningsforhold i tandlægebranchen og forskellige selskabsmodeller.
 • Model for den fremtidige tandpleje
  Med inddragelse af ovenstående leverancer fremsættes forslag til en eller flere modeller, som understøtter – og udbygger den gode tværfaglige forebyggelsesindsats, understøtter bedre overgange mellem børne- og ungetandplejen og voksentandplejen, understøtter social lighed i tandplejen samt understøtter lavere og mere rimelige priser i tandplejen.
  Arbejdet med den nye model forventes færdigt i begyndelsen af 2019.

 

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet