Nye tal: Store regionale forskelle i ventetider på hjerteoperationer

01-05-2018

Der er store forskelle på, hvor gode regionerne er til at overholde patienternes udretningsret på hjerteområdet. Samtidig er ventetiderne på at blive opereret for lang hos flere af regionerne.

Flere regioner halter bagefter med at overholde patienternes ret til at blive udredt inden for 30 dage. Samtidig er ventetiderne på en række hjerteoperationer fortsat lang.

Det viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen, som har samlet tal for udredningen og behandlingen af udvalgte forløb på hjerteområdet for 4. kvartal i 2017.
Det er langt fra godt nok, lyder det fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby. Hun siger:

Det er på ingen måde i orden, at der er nogle regioner, der stadig ikke overholder patienternes ret til hurtigt at blive udredt og opereret. Patienterne risikerer nogle unødvendigt langt sygdomsforløb, der både kan risikere at forværre deres sygdom og sætte deres liv på standby.

Udredningsretten er samlet set overholdt i 81 procent af tilfældene i 4. kvartal af 2017. Men der er store forskelle regionerne imellem, både når det kommer til at overholde udredningsretten og holde ventetiderne nede. Bedst går det i Region Nordjylland, som overholder udredningsretten i 98 procent af tilfældene. Region Hovedstaden ligger derimod i bunden når det kommer til ventetider på operationer. Her venter en patient seks uger eller mere på en bypassoperation, og tre ud af fire patienter venter i seks uger eller mere på en hjerteklap.

Derfor skal regionerne gøre en ekstra indsats for at sætte fokus på at få ventetiderne ned, og der skal rettes op de regionale forskelle hurtigst muligt. Ellen Trane Nørby siger:

Det går ikke, at man som patient i Region Hovedstaden skal vente for lang tid på at blive udredt og opereret, når det tilsyneladende er muligt at gøre det markant bedre i andre regioner. Derfor skal der strammes op og hele tiden gøres en ekstra indsats fra regionernes side for at sikre, at patienterne bliver udredt og behandler til tiden.

Fakta om udredningsretten og udvidet frit sygehusvalg

Et stort flertal i Folketinget bestående af V, K, DF, LA og S besluttede i 2016 at styrke patienternes ret til at blive hurtigt udredt og behandlet.
Ændringen, der trådte i kraft pr. 1. oktober 2016, indebærer, at alle sygehuspatienter – uanset om de lider af en fysisk eller en psykisk sygdom – har ret til at blive undersøgt på et privathospital, hvis det offentlige ikke har kapacitet til at finde ud af, hvad de fejler inden for 30 dage – forudsat at det er fagligt muligt, og patienten ønsker det.
Hvis det ikke er muligt at udrede patienten inden for 30 dage, skal regionen inden for samme frist udarbejde en plan for det videre udredningsforløb.
Loven giver også ret til udvidet frit sygehusvalg til behandling overalt i landet ved en ventetid på over 30 dage i både somatikken og psykiatrien. Patienterne kan dermed få behandling på et privathospital på det offentliges regning, hvis det offentlige ikke kan overholde fristen.

 

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet