Sundhedsminister: Kræftbehandlingen er tilbage på sporet

31-05-2018

83 procent af de patienter, som blev henvist til et kræftpakkeforløb i 1. kvartal af 2018, kom igennem inden for den anbefalede tidsfrist. Dermed er behandlingen igen tilbage på sporet.

2018 tegner godt, når man ser på andelen af patienter, som kom gennem et kræftpakkeforløb inden for de anbefalede tidsfrister i løbet af første kvartal. Ellen Trane Nørby siger:

Et langtrukkent kræftpakkeforløb er ikke hensigtsmæssigt – det er udmattende for patienten, som fortjener at kunne vende tilbage til et liv uden for sygehuset efter udredning og behandling hurtigst muligt. Jeg er derfor tilfreds med, at kræftbehandlingen for tredje kvartal i træk er tilbage på et acceptabelt niveau.

Tallene viser konkret, at 83 procent af patienterne i 1. kvartal af 2018 kom igennem et kræftpakkeforløb inden for de frister, som Sundhedsstyrelsen anbefaler.

Dårligt kvartal i 2017 må ikke gentage sig

Kvartalsopgørelserne har normalvis ligget stabilt på omkring 82-85 procent siden 3. kvartal 2014 med undtagelse af 2. kvartal i 2017, som også påvirkede årsopgørelsen for 2017.

I 2. kvartal af 2017 var andelen helt nede på 77 procent. Ellen Trane Nørby siger:

Det er selvfølgelig positivt, at udviklingen igen går den rigtige vej efter et uforudset fald i andet kvartal af 2017. Men vi må ikke hvile på laurbærrene, for det vi så i 2017 må bare ikke gentage sig.

Minister: Forløb kræver fortsat fokus

Enkelte pakkeforløb viser dog et fald i, hvor mange der i 1. kvartal af 2018 kom igennem inden for de anbefalede frister sammenlignet med 4. kvartal af 2017. Det drejer sig blandt andet om forløbene for brystkræft, tarmkræft og modermærkekræft. Ellen Trane Nørby siger:

Målet med pakkeforløbene er at gøre op med unødig ventetid, og derfor vil jeg fortsat opfordre regionerne til at have fokus på at holde sig inden for fristerne. Når det er sagt, er jeg klar over, at nogle kræftforløb er ekstra komplicerede og derfor tager ekstra tid.

Derfor har regeringen med kræftplanen frem mod 2020 afsat 2,2 milliarder kroner til at løfte kræftområdet.

FAKTA – Hvad er et pakkeforløb?

  • Hvis din læge har mistanke om, at du har kræft, bliver du henvist til undersøgelser og eventuel behandling i et såkaldt pakkeforløb. 
  • Forløbet er nøje tilrettelagt ud fra typen af kræft – både hvad angår tid og indhold. 
  • Kræftpakkerne blev indført i Danmark i 2008, og der er i dag kræftpakker for 32 forskellige kræftformer.

FAKTA om Kræftplan IV:

  • Venstre-regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti blev i Finanslovsaftalen for 2017 enige om at prioritere et yderligere løft af kræftområdet på ca. 1,5 mia. kr. i en ny Kræftplan IV. Løftet kommer udover allerede prioriterede midler til bl.a. øget kapacitet i kræftudredningen. 
  • Der bliver således samlet tilført ca. 2,2 mia. kr. i perioden 2017-2020 til en styrket kræftindsats. 
  • Som aftalt i Kræftplan IV er Sundhedsstyrelsen ved at give kræftpakkeforløbene et serviceeftersyn sammen med regioner og det lægefaglige personale. Her kigges der på, hvordan man kan gøre behandlingsforløbene mere individuelle. 

 

 

 

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet