Unge mistrives: Nyt panel af unge skal give minister gode råd til løsninger

22-05-2018

Med et nyt ungepanel vil sundhedsminister Ellen Trane Nørby inddrage en gruppe af unge mellem 18 og 25 år i arbejdet med at forbedre den psykiske trivsel blandt unge. Panelet skal blandt andet komme med ni konkrete råd til sundhedsministeren til hvad der kan gøres for at hjælpe unge, der har det svært.

Selvom flertallet af danske unge har det godt og trives, er der samtidig et stigende antal unge, som bliver ramt af stress, angst, depression og spiseforstyrrelser. Det er en meget bekymrende udvikling, som der er et presserende behov for at handle på, mener sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Derfor nedsætter ministeren nu et ungepanel, der skal bidrage til at skabe debat og opmærksomhed omkring de tendenser i tiden, som påvirker unges psykiske trivsel negativt – og ikke mindst hvad man kan gøre, for at få rettet op på nogle af de forhold, der påvirker de unges trivsel i negativ retning.
Ungepanelets arbejde skal derfor munde ud i ”Ni gode råd til sundhedsministeren”. Konkrete anbefalinger til hvad der kan gøres for at forbedre den psykiske trivsel blandt unge. Ellen Trane Nørby siger:


Vi skal erkende og handle på, at ungdomskulturen i dag har ændret sig, og at de unge går rundt med nogle andre problemer end for bare en generation siden. Hvis vi skal have løsnet op for nogle af de problemer, som alt for mange kæmper med, er vi nødt til at høre fra de unge selv, hvad de mangler, og vi skal inddrage de unges erfaringer og overvejelser i arbejdet med, hvordan vi hjælper unge, der har det psykisk svært. Det skal vi gøre i opløbet inden vi ser unge, der ryger ud på et sidespor med alvorlig psykisk sygdom og gentagne indlæggelser.

Ungepanelet kommer til at bestå af en række unge, der enten selv har personlige erfaringer med psykisk sygdom og mistrivsel og/eller er aktive debattører af den ungdomskultur, som hersker i dag. Ellen Trane Nørby siger:

Ungdommen skal have lyst til livet og mod på fremtiden. Derfor er det også så ulykkeligt, at det netop er blandt de unge, at vi oplever stigende psykisk mistrivsel. Jeg ved, at medlemmerne af ungepanelet brænder for at være med til at skabe positive forandringer for unge, der har det psykisk svært, og jeg ser rigtig meget frem til at få deres bud på, hvad vi konkret kan gøre for at de unge får det bedre.

Det er i første omgang planen, at ungepanelet mødes løbende frem til udgangen af 2018.

FAKTA

Ungepanelet er et blandt flere initiativer målrettet unge, der har det psykisk svært. Blandt andet er der med seneste satspuljefordeling blevet afsat 215,6 mio. kr. til at afprøve nye modeller for fremskudt regional psykiatri, så flere unge kan blive behandlet i deres nærmiljø. Desuden indføres der en forsøgsordning med vederlagsfri psykologhjælp til unge mellem 18 og 20 år, som løber over de næste 4 år.

 

 

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet