Kampagne til forebyggelse af rygestart får unge til at overveje cigaretterne en ekstra gang

11-03-2018

I oktober 2017 blev en ny kampagne til forebyggelse af rygestart rettet mod unge lanceret. Kampagnen har allerede god effekt, viser foreløbige evalueringsresultater. Nu indledes kampagnens næste fase, hvor forældrene skal med ombord.

De første resultater af Sundhedsstyrelsens nye kampagne til forebyggelse af rygestart viser en god effekt i målgruppen: Hver 5. unge lejlighedsryger har skåret ned på sin rygning, mens hver 4. unge ikke-ryger har fået mindre lyst til at begynde med at ryge efter at have set rygeforebyggelseskampagnen But Why? Det viser evalueringen af kampagnens første fase foretaget af Kantar Gallup for Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby ser positivt på kampagnens foreløbige resultater:

Det her er en alternativ vej at vælge for os som sundhedsmyndigheder. Men de foreløbige resultater fortæller mig, at det er en rigtig vej at gå. Vi kan se, at de unge tager stilling til budskaberne, og der er også en del af dem, der mister lysten til at ryge eller undlader helt at begynde. Lige nu ser vi jo en tendens blandt de unge, der går den anden vej, og den skal vi have stoppet.

Forældrene skal med ombord

Ifølge Ellen Trane Nørby er det dog nødvendigt med en flerstrenget indsats. Hun opfordrer derfor forældrene til at tage en aktiv rolle i at forebygge rygning blandt unge:

Det kræver, at forældrene kommer med ombord, hvis vi skal forebygge rygning blandt unge. Men det kan være svært for forældrene at tage snakken om rygning med deres unge, og derfor vil vi i kampagnens 2. fase hjælpe forældrene. De skal føle sig klædt på til at tage snakken om rygning med deres teenagere og derved være med til at sikre, at færre unge begynder at ryge.

Derfor lancerer Sundhedsstyrelsen nu hjemmesiden butwhysmoke.dk , hvor forældre kan få gode råd til den svære snak om rygning med teenagerbørn – bl.a. med gode råd fra eksperter i en række korte film.

Forældrenes holdninger er vigtige for de unge

Mange forældre tror ikke, at deres teenagere lytter til dem, når det handler om rygning. Ifølge ph.d. forsker i rygeforebyggelse Lotus Sofie Bast forholder det sig dog lige omvendt:

Forældrenes holdning og handlinger er vigtige – også når det gælder rygning. Når forældre taler med deres teenagere om erfaring med og tanker om rygning, og når forældre gør det tydeligt for deres teenager, at de forventer, at de ikke begynder at ryge, er de med til at mindske risikoen for, at teenageren rent faktisk begynder at ryge.

Fakta og baggrund

Kampagnen But Why? sætter fokus på unge og rygestart. De fleste, der ryger i dag, begyndte at ryge, da de var under 18 år, og desværre er der stadig mange unge under 18 år, der begynder at ryge. Derfor er der brug for en kampagne, der forebygger, at unge mellem 14 og 19 år begynder at ryge.

Kampagnen But Why? udstiller de ’gode grunde’, fx at man føler sig cool eller mere voksen, som teenagere har til at ryge ved, fordi den stiller spørgsmålet ”hvorfor egentlig ryge?”. Kampagnen har været i gang siden oktober 2017, hvor den via sociale medier og influencers henvendte sig til de unge. I kampagnens anden fase inddrages forældre og kommuner via blandt andet websitet: www.butwhysmoke.dk

Bag kampagnen står Sundhedsstyrelsen. Kampagnen er en del af Kræftplan IV: Patienternes Kræftplan (august 2016), hvor den nationale målsætning om en røgfri gene-ration 2030 beskrives. Kampagnen finansieres af satspuljemidler fra satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2017-2020.

Udvalgte resultater fra evalueringen blandt unge:Ikke-rygende unge, der har set kampagnen:

  • 25 % af ikke-rygende unge angiver, at kampagnen har givet dem mindre lyst til at ryge, og 15 % angiver, at kampagnen har fået dem til at beslutte for ikke at ryge.
  • Unge lejlighedsrygere, der har set kampagnen: 19 % af unge lejligheds-rygere angiver, at de har skåret ned på deres rygning som følge af kampagnen, og 8 % angiver, at de er stoppet med at ryge.
  • 39 % af målgruppen har talt med andre om kampagnen.

Gallup har gennemført en stikprøveundersøgelse blandt unge ikke-rygere og lej-lighedsrygere i alderen 14-19 år. Daglige rygere er frascreenet, fordi kampagnens målgruppe er unge, der endnu ikke ryger. 996 interviews er gennemført via kvantitativ indsamling i december 2017 og januar 2018.

Lotus Sofie Basts 5 gode råd til forældre om unge og rygning:

  1. Forældrene skal tydeligt udtrykke, at de forventer, at de unge ikke begynder at ryge
  2. Forældrene skal klæde de unge godt på ved at tage snakken med dem om rygning – gerne inden rygningen bliver en del af de unges liv
  3. Forældrene skal fokusere på de kortsigtede konsekvenser ved rygning, som de unge kan forholde sig til
  4. Forældrene kan med fordel alliere sig med forældrene til de unges venner
  5. Forældrene skal lave en klar aftale med de unge om, at de ikke begynder at ryge

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet