Kommuner skal belønnes for bedre integrationsresultater

01-03-2018

Regeringen vil indføre en kontant belønning til kommunerne for at levere bedre resultater af de kommunale indsatser over for ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. De fem nye resultattilskud skal blandt andet sikre, at flere i denne gruppe består folkeskolens afgangsprøve, får en videregående uddannelse og kommer i arbejde.

Alt for få ikke-vestlige indvandrere og efterkommere har uddannelse og arbejde.
53.500 indvandrere med ikke-vestlig oprindelse er endda langvarigt passive. Det vil sige, at de i mindst fire ud af fem år hverken har været i ordinær beskæftigelse, fleksjob eller uddannelse,

For mange har ikke fået de basale kundskaber med sig fra deres skolegang. De har sværere ved at gennemføre en ungdomsuddannelse og har en større risiko for et liv på kanten af arbejdsmarkedet.

Med udspillet Ét Danmark uden parallelsamfund – Ingen ghettoer i 2030 lægger regeringen konkret op til at indføre fem nye, markante resultattilskud til kommuner, når flere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere opnår uddannelse og beskæftigelse.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger:

”Regeringen vil gerne have kommunerne til at levere bedre resultater i forhold til at løfte integrationsindsatsen. Kommunernes arbejde er vigtigt. Det er jo kommunerne, der er tæt på borgerne og de unge. Derfor er det også dem, der kan gøre en indsats for, at ikke-vestlige indvandrere klarer sig godt i skolen og uddannelsessystemet og kommer i arbejde. Hvis der er konkurrence om pengene til den indsats, så er det helt naturligt, at kommunerne vil stramme sig an for at blive blandt dem, der får mest ud af det.”

- Simon Emil Ammitzbøll-Bille

 

Resultattilskuddene kan udgøre op til 1 mia. kr. og finansieres indenfor rammerne af den aftalte kommunale økonomi. Den enkelte kommune kan vælge helt eller delvist at målrette resultattilskuddene til de institutioner, som har gjort en ekstra integrationsindsats.


Eksempler på tilskud:
En kommune med 100 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i 9. klasse, vil f.eks. kunne opnå et tilskud på 1,5 mio. kr., hvis 60 pct. gennemfører og består 9. klasses afgangsprøve. Hvis det er 90 pct. modtager de et tilskud på 2,25 mio. kr.


En kommune med 5.000 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i alderen 25-64 år, og som lykkes med at få 200 flere i beskæftigelse vil kunne opnå et resultattilskud på 5,0 mio. kr. Hvis de får 300 flere i beskæftigelse kan de opnå et resultattilskud på 7,5 mio. kr.

Regeringens forslag til nye resultattilskud til kommunerne


Resultattilskud 1:
Den enkelte kommune modtager hvert år en kontant belønning på 25.000 kr. for hver ekstra ikke-vestlig
indvandrer og efterkommer i den erhvervsaktive alder mellem 25-64 år, som er i mindst 380 timers ustøttet
beskæftigelse i 4. kvartal i året sammenlignet med året før. For selvforsørgede uden for arbejdsmarkedet, hvor
kommunen ikke sparer ydelsen, når de kommer i arbejde, udgør den kontante belønning 50.000 kr. Det forhøjede
resultattilskud har til hensigt at skabe et ekstra incitament til bl.a. at få flere kvinder med ikke-vestlig oprindelse i beskæftigelse.


Resultattilskud 2:
Den enkelte kommune modtager hvert år en kontant belønning på 50.000 kr. for hver ekstra ikke-vestlig
indvandrer og efterkommer i den erhvervsaktive alder mellem 25-64 år, som i de tre foregående år har været
i mindst 380 timers ustøttet og sammenhængende beskæftigelse pr. kvartal sammenlignet med året før.


Resultattilskud 3:
Den enkelte kommune modtager hvert år en kontant belønning på 25.000 kr. for hver ikke-vestlig
indvandrer og efterkommer, som aflægger afgangsprøven i 9. klasse og opnår mindst 02 i samtlige af de 6 karakterer
i de 3 bundne prøver i dansk og matematik.


Resultattilskud 4:
Den enkelte kommune modtager hvert år en kontant belønning på 50.000 kr. for hver ikke-vestlig
indvandrer og efterkommer, som aflægger afgangsprøven i 9. klasse og opnår et karaktergennemsnit i de otte karakterer
i de 5 bundne prøver, som er højere end landsgennemsnittet for målgruppen året før.


Resultattilskud 5:
Den enkelte kommune modtager hvert år en kontant belønning på 50.000 kr. for hver ikke-vestlig
indvandrer og efterkommer i alderen 16-25 år, som færdiggør en gymnasial eller erhvervsfaglig uddannelse.

 

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef Mette Gerlach, mge@oim.dk, tlf. 72 28 24 16
Kontorchef Dorte Lemmich Madsen, dle@oim.dk, tlf. 25 23 92 66