Mai Mercado: Skilsmissebørnene kommer i centrum med nyt system

27-03-2018

Barnet sættes først i nyt sammenhængende system for skilsmissefamilier. Det sikrer en aftale, som børne- og socialminister Mai Mercado har indgået med alle Folketingets partier.

Familier, der bryder op, fordi forældrene ikke længere kan være sammen, skal ikke kunne bekrige hinanden i årevis. Det er til skade særligt for de børn, der ender midt i konflikten mellem forældrene, og derfor er barnet og barnets trivsel omdrejningspunktet i et nyt system for skilsmissefamilier, som alle Folketingets partier netop er blevet enige om.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger: 

Jeg er rigtig glad for, at det er lykkedes at få lavet den bredest mulige aftale, som ændrer grundlæggende på den måde, skilsmissefamilier mødes på. Hensynet til barnet er afgørende i det nye system. Med etablering af en særlig børneenhed vil børnene fremover have en voksen, der har fokus på deres behov og ikke forældrenes konflikt.

- Mai Mercado

Det nye system er en helt grundlæggende omlægning. Statsforvaltningen bliver nedlagt, og der bliver oprettet et Familieretshus, som både er børnenes indgang til at få støtte og familiernes indgang til et gennemskueligt og fokuseret forløb med tilbud om rådgivning. I Familieretshuset vil der være en børneenhed, som alene fokuserer på at tage hånd om barnet.

I det nye system vil alle sager blive screenet i Familieretshuset og på den baggrund visiteret til det rigtige sagsforløb. I Familieretshuset kan familier med mindre uenigheder om fx samvær eller børnebidrag få tilbudt konflikthåndtering eller rådgivning, så de selv kan løse problemet. Familier med de allersværeste problemer, hvor børnene er mest udsatte, bliver sendt til Familieretten (byretten), der træffer en juridisk afgørelse hurtigt, så hverken forældre eller børn befinder sig i et konfliktfelt unødigt længe. Ved at en dommer træffer afgørelse i de tungeste af sagerne, og ved at afgørelsen kan ankes i domstolssystemet, styrkes retssikkerheden.

undefined

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:  

Jeg vil gerne takke Folketingets partier for en god, grundig og konstruktiv forhandling. Nu har vi en aftale om et nyt system, der vil gøre en svær situation mindre svær for tusindvis af børn og forældre, og det skal vi være stolte af.

- Mai Mercado 

 

Yderligere oplysninger

Afdelingschef Malene Vestergaard, mve@sm.dk , tlf.: 26 46 10 03

Pressechef Martin Hein, mhei@sm.dk , tlf.: 41 85 14 83