Minister: Patienters sygehusoplevelse kan blive endnu bedre

14-03-2018

Danske patienter er generelt tilfredse med sygehusvæsenet, viser den årlige patientundersøgelse fra regionerne. Men der er alligevel plads til forbedring, mener sundhedsministeren.

Danske patienter er generelt tilfredse med sygehusvæsenet. Ambulante patienter med fysiske sygdomme er blevet mere tilfredse siden 2016, mens de indlagte er ligeså tilfredse.

Men enkelte områder halter efter og stiller krav om forbedring, mener sundhedsminister Ellen Trane Nørby efter at have set de nye resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplysninger (LUP) for 2017.

Ellen Trane Nørby siger:

Jeg er glad for, at patienterne alt i alt er tilfredse efter at have været i kontakt med sygehusene. Den nye undersøgelse tegner dog et billede af et stadigt forbedringspotentiale – derfor er det min klare forventning, at regionerne og de enkelte sygehusafdelinger tager bestik af undersøgelsen og bruger den til at vurdere, hvad de skal prioritere i fremtiden.

Patienter savner større udbytte af den psykiatriske behandling

I psykiatrien  vurderer patienterne for eksempel, at de ikke i tilstrækkelig grad har fået det bedre af behandlingen. 65 procent af de voksne indlagte psykiatriske patienter vurderer, at de har fået det bedre af behandlingen, hvor kun 26 procent af de indlagte børn og unge vurderer, de har fået det bedre af behandlingen.

Ellen Trane Nørby siger:

Vi har de seneste år arbejdet meget med at sikre patienterne hurtig udredning og behandling – men vi skal også huske at have fokus på, at patienterne oplever, at de bliver mere raske efter et behandlingsforløb.

For nyligt offentliggjorde Sundheds- og Ældreministeriet 15 anbefalinger til, hvordan psykiatrien kan styrkes. Også her gik emnet kvalitet igen i flere af anbefalingerne. Senere i år vil ministeren præsentere en samlet plan for psykiatrien.

Minister: Der mangler sammenhæng

Når det kommer til behandlingen af fysiske sygdomme, er der også områder, der halter efter.

For eksempel er patientinddragelse og udskrivelsesinformation nogle af de områder, patienterne vurderer lavest. 

Ellen Trane Nørby siger:

Vi skal have styrket sammenhængen for den enkelte patient, så de føler sig inddraget og ikke føler sig som kastebolde i systemet. Det er netop nogle af de ting, den patientansvarlige læge skal bane vejen for med en ny kultur og organisering på sygehusene, som skaber større tryghed for patienterne. Vi skal sikre, at der altid er én person, som har styr på og ansvar for, hvad det næste skridt i et behandlingsforløb er.

Som led i regeringens Kræftplan IV er det aftalt, at udrulning af den patientansvarlige læge til alle patienter med kræft skal være igangsat inden udgangen af 2017 og til alle øvrige patientgrupper senest inden udgangen af 2018.

For at sikre at ordningen gør en reel forskel for patienternes oplevelse af sammenhæng, koordination og tryghed i sygehusvæsenet, er det besluttet, at der som led i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) fra 2018 og frem spørges ind hertil.

Fakta om LUP 

Danske Regioner udgiver hvert år LUP’en, som er en spørgeskemaundersøgelse om patienters oplevelser i sygehusvæsenet, der udgives i fire delundersøgelser inden for: Psykiatri, somatik, fødende og akutmodtagelsen.

Formålet med LUP-undersøgelsen er at afdække den patientoplevede kvalitet i sygehusvæsenet og give input til at forbedre kvaliteten.  

Se delundersøgelserne her:

Resultaterne fra undersøgelsen bliver opgjort på landsplan og for de enkelte regioner, sygehuse og afdelinger/ambulatorier.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet