Sundhedsminister: Børnehospicepladser i Vestdanmark skal give mere geografisk balance

06-03-2018

Regioner og private aktører kan fra i dag søge om midler til det første børnehospice i Vestdanmark. Det nye tilbud til børn og unge med livstruende sygdomme skal være med til at udligne den nuværende geografiske ulighed.

Børn og unge med livstruende sygdomme og deres familier skal fremover have et hospicetilbud i Vestdanmark. Ind til nu har det eneste børnehospice i Danmark ligget i Hellerup på Sjælland.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Med det nye børnehospice vil vi sikre, at børn med livstruende sygdomme og deres familier har mulighed for det samme tilbud uanset, hvor i landet de bor. Det er en uendelig svær situation at have et barn, der kan dø af sin sygdom. Det vender op og ned på tilværelsen for hele familien. Derfor skal familierne have hjælp, så tæt på deres egne omgivelser som muligt.

I Danmark findes i dag ét børnehospice, Lukashuset, som er et landsdækkende hospicetilbud til børn og unge med livstruende sygdom i alderen 0 til 18 år. Lukashuset er placeret i Hellerup og har plads til i alt fire familier ad gangen.

Ellen Trane Nørby siger:

De nye hospicepladser skal ligge samlet ét sted i Vestdanmark, så vi får et godt fagligt miljø, der også kan samarbejde med det eksisterende børnehospice på Sjælland. Det glæder mig, at der allerede fra flere sider har været vist interesse for at huse børnehospicet.

Børn lever i dag længere med livstruende sygdomme end før, og flere børn helbredes. Erfaringer viser, at mange familier ønsker at blive hjemme, men de kan i løbet af sygdomsforløbet også få behov for et aflastningsophold på et hospice. Der dør årligt næsten 300 børn af deres sygdom i Danmark.

Etableringen af nye børne- og ungehospicepladser i Vestdanmark er en del af regeringens udspil om Børn med livstruende sygdom fra oktober 2017, som indeholder flere tiltag, som er målrettet de ramte børn og deres familier.

Seneste frist for ansøgning til hospicepuljen er den 30. april 2018 kl. 12. Efter fristen vurderes ansøgningerne af Sundheds- og Ældreministeriet med inddragelse af Sundhedsstyrelsen.

Der opslås i dag også en pulje på 1 mio. kr. til etablering af frirum for børn med livstruende sygdom og deres familier under hospitalsindlæggelse. Seneste frist for ansøgning er den 16. april 2018.

Fakta:

VLAK-regeringen og DF har på finansloven for 2018 afsat 2,5 mio. kr., der skal udmøntes i 2018 og 5 mio. kr. årligt fra 2019 til etablering og drift af børnehospicepladser i Vestdanmark. Initiativet er en del af regeringens udspil ”Børn med livstruende sygdom”, der med 76 mio. kr. over de næste fire år skal løfte den palliative indsats for børn med livstruende sygdom og deres familier.

Bedre hjælp og støtte til børn med livstruende sygdomme og deres familier

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet