23 mio. kr. på vej til tværsektorielle teams der skal mindske tvang

23-11-2018

Brugen af bæltefikseringer i psykiatrien skal halveres inden udgangen af 2020 – sådan lyder den fælles politiske ambition. Som led i den målsætning bliver 23,5 mio. kr. nu udmøntet til tre tværsektorielle teams, der blandt andet skal have fokus på samarbejdet mellem regioner og kommuner i indsatsen over for mennesker med psykiske lidelser.

Det er et stort og grænseoverskridende indgreb i et menneskes selvbestemmelse, hver gang sundhedspersonalet er nødsaget til at anvende tvang i forbindelse med indlæggelse eller behandling i psykiatrien. Der er derfor bred politisk enighed om, at brugen af tvang skal nedbringes, og den officielle målsætning er således, at brugen af bæltefikseringer i psykiatrien skal halveres og tvangen generelt skal nedbringes inden 2020.

Som led i arbejdet for at nå målet udmønter Sundhedsstyrelsen nu en pulje, der skal afprøve en model for tværsektorielle teams i samarbejdet mellem regioner og kommuner. Den nye samarbejdsmodel skal være med til at forebygge sværere tilbagefald og indlæggelser, hvor der anvendes tvang.

Vi er nødt til at gøre mere og gøre noget nyt, hvis vi for alvor skal have mindsket brugen af tvang i psykiatrien. Det er ikke nogen let øvelse at fjerne halvdelen af tvangen og dermed også markant forandre kulturen i psykiatrien. Men det er det, vi skal arbejde hen imod. Jeg ser frem til at se, hvad de tværsektorielle teams kan, som vi ikke har set før.

Siger Ellen Trane Nørby i forbindelse med udmøntningen.

Midlerne blev afsat i forbindelse med satspuljen for 2018-2021, hvorfra i alt 23,5 mio. kr. har kunnet søges af regionerne. For at få del i midlerne har det været et krav til regionerne, at de samarbejder med mindst to kommuner, og at regioner og kommuner skal samarbejde om at sikre en tidlig indsats og medvirke til at mindske tvang i psykiatrien.

Læs evt. mere om puljen og modellen, der ligger til grund for de tværsektorielle teams.

Følgende projekter modtager støtte:

  • Region Midtjylland i samarbejde med Aarhus Kommune og Favrskov Kommune: 8.500.000 kr.
  • Region Nordjylland i samarbejde med Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Vesthimmerlands Kommune: 7.700.000 kr.
  • Region Sjælland i samarbejde med Slagelse Kommune og Ringsted Kommune: 7.300.000 kr.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet