Ny satspuljeaftale: Styrket indsats for børn og unge med psykisk mistrivsel

02-11-2018

Regeringen og satspuljepartierne har på sundhedsområdet indgået satspuljeaftale for 2019-2022 på i alt 994,9 millioner kroner. Psykiatrien bliver styrket, så særligt børn og unge, der psykisk mistrives, bliver opfanget, inden problemerne vokser sig store.

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har forhandlet en ny satspuljeaftale på sundhedsområdet på plads.

Med aftalen sikrer satspuljepartierne, at indsatserne over for børn og unge i Danmark, der kæmper med mistrivsel eller psykiske lidelser, bliver bedre.

Der afsættes penge til en bred vifte af tilbud. Blandt andet pårørendeindsatser i psykiatrien, videreførelse af tilskud til psykologbehandling for angst og depression, styrkelse af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), afskaffelse af aldersloftet for psykologbehandling for angst, udbredelse af headspace, et forsøg med et nyt fælles udrykningshold i samarbejde med politiet samt en styrkelse af socialpsykiatrien.

 

Udover at løfte psykiatrien og styrke den tidligere opsporing indeholder aftalen blandt andet også midler til et nyt Center for Digital Sundhed, en indgang til opsporing, rådgivning og behandling af sexsygdomme i Danmark, et nyt Center for Hjernerystelse samt projektet Fitforkids, der hjælper overvægtige børn.

Aftalepartierne vil med aftalen vende udviklingen, hvor flere børn og unge kæmper med psykisk mistrivsel, sårbarhed og psykiske lidelser. I 2017 var ca. 53 pct. flere børn og unge i kontakt med børne- og ungepsykiatrien end i 2010. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

 

Vi oplever i disse år en meget bekymrende stigning af især unge mennesker med ondt i livet og begyndende psykisk sygdom. Årets satspuljeaftale sikrer et substantielt løft og endnu bedre hjælp, end de får i dag. Det er jeg glad for – men jeg må også konstatere, at der er en håndfuld af initiativer fra regeringens psykiatri-handlingsplan, der ikke har kunne finde opbakning.

Socialdemokraternes sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen siger:

Det er glædeligt, at vi endnu engang tager politiske skridt for at forbedre psykisk syges vilkår og behandlingsmuligheder, og at unge med mistrivsel får kvalificeret hjælp så forværring kan undgås. Godt at vi bredt politisk ser denne nødvendighed. Ud over psykiatri har nye målrettede initiativer i forhold til sårbare gravide og styrket forebyggelse af sexsygdomme været mærkesager for S. 

Dansk Folkepartis sundhedsordfører Liselott Blixt siger:

I Dansk Folkeparti glæder vi os især over, at PPR ( pædagoisk psykologisk rådgivning) i alle 98 kommuner, med tiden kan tilbyde gratis psykologbehandling til alle børn op til 18 år. Vi sætter også pris på, at vi nu får et dansk center for hjernerystelse, så vi kan sikre den bedste behandling for denne gruppe.

 

Venstres sundheds- og ældreordfører Jane Heitmann siger:

Alt for mange unge viser tegn på mistrivsel. For os i Venstre har det været en vigtig prioritet at styrke den tidlige forebyggende indsats, så flere børn og unge får bedre greb om livet - ligesom det har været afgørende for os at sikre et kompetencecenter målrettet børn som pårørende til mennesker med psykiske lidelser. Børn i de familier er i høj risiko for selv at udvikle psykisk sygdom.  De fortjener den bedste start på livet og en hverdag hvor de både ses og høres.

Liberal Alliances sundheds- og ældreordfører May-Britt Kattrup siger:

For andet år i træk har vi lavet en satsaftale med et vigtigt fokus på psykiatri. Psykiske problemer og mistrivsel hæmmer børn og unges læring og udvikling. I Liberal Alliance finder vi det meget vigtigt at opprioritere indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. Samtidig glæder det mig meget, at der sikres kortere ventetider med forslaget om, at regionerne kan indgå aftale med privathospitaler om behandlingen af retspsykiatriske patienter med ambulant behandlingsdom.

Alternativets politiske ordfører Carolina Magdalene Maier siger:

I Alternativet er vi overordentligt glade for, at det i årets satspuljeaftale er lykkedes af afsætte midler til at PPR-indsatsen styrkes i alle landets kommuner med henblik på at sikre bedre forebyggelse og tidlig indsats over for børn og unge, der mistrives. Det er der i dén grad brug for i en virkelighed, hvor alt for mange børn går rundt med ondt i livet. Vi er også glade for at der er afsat midler til oprettelsen af et center for digital sundhed, som blandt andet skal forske i og udbrede viden om, hvad danskernes - og ikke mindst de danske børns - forbrug af skærm har af betydning for vores mentale trivsel og evne til fordybelse.

 

Radikale Venstres sundhedsordfører Lotte Rod siger:

Vi ved for lidt om, hvad det gør ved os at være på hele tiden. Sociale medier giver mange nye, fede muligheder. Men der er også børn, som er pressede og har svært ved at koncentrere sig. Nu får vi et Center for Digital Sundhed, som skal gøre os klogere på, hvordan vi bruger sociale medier på en sund måde.

 

Socialistisk Folkepartis sundheds- og ældreordfører Kirsten Normann Andersen siger:

Fri og lige adgang til sundhed er et vigtigt indsatsområde for SF. Brugerbetaling er skævt, og rammer de svageste. Sidste år fik vi taget hul på, at få fjernet egenbetaling for psykologhjælp til unge. Vi er derfor særligt tilfredse med, at der også i dette års satspuljeaftale var opbakning til at udvide ordningen, så den nu gælder for unge fra 18-21 år. Årets satspulje har generelt et vigtigt fokus på forebyggelse af psykiske lidelser. Vi er rigtig glade for, at PPR har fået et stort løft, så børn og unge kan få behandling af psykiske problemer i ordningen.

 

Konservativt Folkepartis psykiatriordfører Brigitte Klintskov Jerkel siger:

Jeg er glad for, at vi nu sætter gang i et pilotprojekt, hvor vi styrker politiets og psykiatriens samarbejde i et fælles udrykningsteam. Vi har også sat midler af til opsporing af mennesker med psykiske lidelser og samtidig misbrug. Desuden får vi styrket den tidlige og forebyggende indsats for børn og unge med psykiske udfordringer.

Læs hele aftaleteksten 
Læs økonomioversigten 

Aftalen på sundhedsområdet er først endelig, når der er bekræftet en samlet satspuljeaftale som led i de centrale finanslovsforhandlinger.

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet