Nyt Danmarkskort giver lokalt overblik over børne- og socialområdet

05-11-2018

Børne- og Socialministeriet lancerer i dag et nyt interaktivt Danmarkskort. Her kan borgerne på en nem og overskuelig måde få informationer om børne- og socialområdet i de enkelte kommuner.

Hvor mange lukkedage er der i dagtilbuddene? Og hvor mange hjemløse er der i kommunen? Svarene kan fremover findes i de nye interaktive Danmarkskort fra Børne- og Socialministeriet. Her kan borgerne sammenligne kommunale tal og statistikker på ministeriets arbejdsområder.

Formålet er at visualisere data på børne- og socialområdet og give bedre muligheder for at sammenligne de forskellige kommuners indsats inden for fx dagtilbud eller handicapområdet.

Allerede nu ligger der data på en lang række områder som fx beskæftigelsesgraden for mennesker med psykiske vanskeligheder og sociale problemer, effekten af misbrugsbehandling og andelen af børn i private pasningsordninger. Fremover vil danmarkskortene løbende blive opdateret med nye statistikker.

Se alle ministeriets Danmarkskort

Yderligere oplysninger

Fuldmægtig Malene Lundahl, mdah@sm.dk , tlf.: 41 85 10 63

Pressemedarbejder Andreas Hald, ahal@sm.dk , tlf.: 41 85 12 66