Spænd hjelmen: Nye regler skal sætte en stopper for motorcykelkørsel uden styrthjelm

01-11-2018

Regeringen lukker nu for muligheden for at man med en lægeerklæring i ryggen kan få en dispensation til at køre på motorcykel uden styrthjelm.

Det skal være slut med at få en lægeerklæring, der kan give dispensationen for reglerne om at man skal køre med styrthjelm, hvis man kører på motorcykel eller lignede køretøj på danske veje. 

Det mener regeringen, som derfor nu ændrer de regler, der indtil nu har gjort det muligt at få dispensation, hvis man med en lægeerklæring kunne pege på helbredsmæssige årsager til ikke at køre med hjelm. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Vi har jo nok alle set ude på vejene, at der er en del rockere på motorcykler, der kører rundt uden styrthjelm. Det er jo næppe alle sammen, der har en god lægelig grund til det. Vi skal selvfølgelig på ingen måde acceptere rockertyper, der enten snyder eller decideret truer sig til en lægeerklæring, der giver dem en dispensation til at køre motorcykel uden hjelm. Det skal der sættes en stopper for, og det gør vi så nu.

De nye regler kommer som opfølgning på regeringens Bandepakke III, som blev aftalt af et flertal af Folketingets partier den 24. marts 2017.

Her blev det aftalt, at politiet i en tre måneders forsøgsperiode skulle forelægge alle relevante lægeattester for Styrelsen for Patientsikkerhed med henblik på vurdering af grundlaget for fritagelsen.

BAGGRUND 

Bekendtgørelsen sendes i høring den 1. november 2018, og forventes at træde i kraft den 1. januar 2019.

Lægeattester og dispensationer vedrørende fritagelse for pligten til at anvende styrthjelm udstedt før denne bekendtgørelses ikrafttræden er gyldige indtil den 1. juli 2019, eller indtil udløb af den i lægeattesten eller dispensationen angivne gyldighedsperiode, hvis gyldighedsperioden udløber inden den 1. juli 2019.

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet