To nye projekter skal skaffe mere viden om smertebehandling

09-11-2018

Med i alt 11 millioner kroner i ryggen skal der nu sættes to nye studier i gang om såkaldt cryoneurolyse-behandling af smerter.

Der bliver løbende udviklet nye behandlingsformer, der kan lindre kroniske smerter, og som potentielt kan give patienterne væsentlig smertelindring og øget livskvalitet.
En af de behandlinger er metoden cryoanalgesi eller cryoneurolyse, hvor nerverne fryses med ekstrem kulde.
En metode, som endnu ikke er særlig udbredt i Danmark. Derfor bliver der nu tildelt i alt 11 millioner kroner til i alt to projekter, der skal bidrage med mere viden om behandlingens effekt. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Der er jo desværre rigtig mange danskere, der dagligt døjer med smerter. Samtidig er smertebehandling et komplekst felt, hvor vi løbende har behov for mere viden om nye behandlinger. Derfor er det godt og vigtigt, at vi nu vælger at prioritere mere viden om en metode, der forhåbentlig kan gå hen og hjælpe smertepatienter på vej mod en smertefri hverdag.

Smerteklinikken ved Sydvestlysk Sygehus får i alt tildelt 3.638.135 kr. til at undersøge effekt og sikkerhed af cryoneurolyse-behandling til reducering af smerte og forbedret funktionel kapacitet hos patienter med osteoartritis (slidgigt) i knæet.

Neurokirurgisk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital får i alt 7.361.865 kr. til projektet ”COPE – Cryoneurolysis’ Outcome on Pain Experience – a randomized controlled blinded trial.”

BAGGRUND

Cryoneurolyse en ny behandlingsform, hvor nerverne fryses med ekstrem kulde. På den måde blokeres evnen til at sende smertesignaler til hjernen. Cryoneurolyse kan derfor blandt andet bruges mod kroniske smerter i lænd/ryg, smerter efter operation, gigt, hovedpine og andre typer af neurogene smerter. Mængden af videnskabelig litteratur om effekten af behandlingsmetoden er dog indtil videre begrænset, og der mangler videnskabelige data på området.

Derfor blev statspuljepartierne bag aftalen for 2018-2021 enige om, at der skulle afsættes i alt 11 millioner kroner til en systematisk, videnskabelig vurdering af effekterne af behandlingen.

Læs mere i hele satspuljeaftalen for 2018-2021

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet