11 nye forslag skal sikre bedre behandling til mennesker med stofmisbrug

09-10-2018

Sikring af straksbehandling af akutte abstinenser og udlevering af modgift til alle i kommunal behandling for misbrug. Det er blandt nogle af de i alt 11 nye tiltag, der skal være med til at sørge for bedre hjælp til mennesker med et stofmisbrug.

Hjælp og behandling skal stå klar så hurtigt som overhovedet muligt til de mennesker, der har bedt det offentlige om hjælp til at komme ud af et stofmisbrug.

Det mener regeringen, som derfor sidste år satte en undersøgelse i gang for sammen med blandt andet Brugerforeningen, Brugernes Akademi og Gadejuristen samt KL og forskellige fagfolk at finde ud af, hvordan nye tiltag på området kunne udformes – herunder om den såkaldte behandlingsgaranti på 14 dage skulle gøres kortere.

Men det skal den altså ikke, lyder konklusionen på den undersøgelse, der nu er færdig. I stedet for at forkorte behandlingsgarantien, skal der i stedet arbejdes videre med 11 konkrete forslag. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Det er uhyre vigtigt, at vi sørger for en god og hurtig behandling til dem, der har rakt hånden ud for at få hjælp til at komme ud af et stofmisbrug. Derfor er jeg også rigtig glad for, at vi nu med bidrag fra brugerrepræsentanter og dygtige fagfolk nu står med nogle gode, konkrete forslag til, hvordan vi bedre kan hjælpe mennesker med stofmisbrug.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

Det er vigtigt for mig, at flere mennesker kommer ud af deres stofmisbrug. Og når en udsat borger tager den svære kamp op, så har vi som samfund en pligt til at hjælpe bedst muligt. Med disse gode initiativer løfter vi kvaliteten af indsatsen, så vi kan få flere mennesker ud af en tilværelse styret af stoffer.

De 11 nye forslag fra undersøgelsen beskriver, hvordan behandlingsindsatsen kan styrkes på tre overordnede områder:

Styrkelse af behandlingsgarantien

 1. Sikring af straksbehandling af akutte abstinenser
 2. Styrket og ensartet kommunal praksis for visitation til stofmisbrugsbehandling

Løft af behandlingskvaliteten

 1. Udbredelse af de Nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling
 2. Etablering af et nationalt kompetencecenter for lægelig stofmisbrugsbehandling
 3. Sikring af faglige kompetencer hos det sundhedsfaglige personale
 4. Styrket information om frit valg i forbindelse med stofmisbrugsbehandling
 5. Muligheder for øget brug af tele- og internetbaseret behandling
 6. Bedre kvalitet i og brug af data for stofmisbrug
 7. Praksisundersøgelse af kommunernes visitation til og indhold i stofmisbrugsbehandling

Udbredelse af virksom skadesreduktion

 1. Udlevering af modgift til alle i kommunal behandling for heroinmisbrug
 2. Udvikling af best practice for kommunal udlevering af sterilt injektionsudstyr

Læs mere om de 11 forslag til bedre misbrugsbehandling og find hele undersøgelsen her:

Undersøgelse af mulighederne for at forkorte behandlingsgarantien for personer med et stofmisbrug


BAGGRUND

Undersøgelsen er foretaget i samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Børne- og Socialministeriet og Justitsministeriet.

Behandlingsgarantien giver borgere ret til tilbud om social og lægelig stofmisbrugsbehandling senest 14 dage efter, at borgeren har anmodet om behandling.

Behandlingsgarantien blev indført første gang tilbage i 2003 og er siden blevet udvidet. Den blev indført, fordi en virksom indsats på stofmisbrugsområdet blandt andet er kendetegnet ved, at stofmisbrugsbehandling iværksættes hurtigst muligt efter, at borgeren har henvendt sig med sit ønske om at komme i behandling.


Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet