61,7 millioner kroner skal sikre bedre hjælp til mennesker med spiseforstyrrelser

23-10-2018

Regionerne og private aktører kan nu søge om at få del i en pulje på alt 61,7 mio. kr., der skal være med til at udvide kapaciteten til behandling til mennesker med spiseforstyrrelser.

Mennesker, der lider af forskellige former for spiseforstyrrelser, skal have bedre behandlingstilbud.

Det mener regeringen og Dansk Folkeparti, som derfor med aftale om finansloven for 2018 blev enige om at afsætte i alt 61,7 millioner kroner i perioden 2018 til 2021 til at udvide behandlingskapaciteten til personer med spiseforstyrrelser, herunder tvangsoverspisning, også kaldet Binge Eating Disorder (BED). Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Med pengene her prioriterer vi at hjælpe mennesker, der lider af spiseforstyrrelser og sørger for, at også dem, der lider af BED kan få hjælp. For nogle vil det give mening at de skal have en sengeplads, mens andre vil have gavn af en anden form for behandling.

Med satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2012-2015 blev der samlet set afsat 20 mio. kr. til en pulje vedrørende behandling af personer med spiseforstyrrelser med fokus på at indhente flere erfaringer og mere viden om behandling af og erfaringer om BED.

Det er blandt andet på baggrund af disse erfaringer, at der nu skal udmøntes midler til at udvide kapaciteten til behandling af blandt andet BED.

Læs mere om puljen og ansøgningskriterierne her

Ansøgningsfristen: 20. november 2018

Baggrund

Siden 2006 er antallet af personer registreret med spiseforstyrrelser steget. De fleste spiseforstyrrelser debuterer inden det fyldte 18 år, at børn og unge (specielt unge piger) udgør en særlig risikogruppe.

De seneste tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at forekomsten af spiseforstyrrelser blandt børn og unge (0-18 år) er steget over en tiårig periode, således at forekomsten i 2006 var 1.118 diagnosticerede børn og unge, mens det tilsvarende tal for 2016 var 2.552 diagnosticerede børn og unge.

Derudover tyder befolkningsundersøgelser på, at forekomsten af spiseforstyrrelser er langt højere, end hvad man kan se ud fra de diagnosticerede tilfælde, og der er formentlig stor underrapportering. Underapporteringen forventes bl.a. hos personer med BED, da denne patientgruppe er længere om at henvende sig til behandlingssystemet end patienter med andre spiseforstyrrelser og ofte har levet med spiseforstyrrelser i mange år.

Der foreligger ikke danske tal for udbredelsen, men på baggrund af internationale tal anslås det, at BED forekommer hos 2-3 procent af befolkningen, svarende til 40.000-50.000 personer (i alderen 15-45 år), hvor ca. en tredjedel er mænd og debutalderen typisk er 20-40 år. 

 

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet