Eksterne undersøgelser af sagen om uberettiget tilegnelse af tilskudsmidler

18-10-2018

To eksterne undersøgelser skal nu afdække henholdsvis, hvordan det har været muligt for en medarbejder i Tilskudsadministrationen at tilegne sig 111 mio. kr. i forbindelse med sit arbejde, og om der kan placeres et ansvar.

Børne- og Socialminister Mai Mercado har bedt om, at der foretages to eksterne undersøgelser af sagen, hvor en medarbejder i Tilskudsadministrationen uberettiget har tilegnet sig 111 mio. kr. i forbindelse med sit arbejde.

Den ene undersøgelse er en revisionsundersøgelse, som gennemføres af PwC. Undersøgelsen skal klarlægge, hvad der er sket, og hvordan det kunne ske.

Den anden undersøgelse er en advokatundersøgelse, som gennemføres af Kammeradvokaten. Formålet med undersøgelsen er at få en vurdering af, om der kan placeres et ansvar.

Formål og rammer for de to eksterne undersøgelser

Der er udarbejdet to kommissorier, som beskriver formålet og rammerne for de to eksterne undersøgelser.

Se kommissoriet for den eksterne revisionsundersøgelse, som foretages af PwC. 

Se kommissoriet for den eksterne advokatundersøgelse, som foretages af Kammeradvokaten.

Yderligere oplysninger

Pressemedarbejder i Børne- og Socialministeriet Nanna Lodberg Theut, nlot@sm.dk , tlf.: 4185 1005

Pressetelefonen i Børne- og Socialministeriet, tlf.: 4185 1360