Minister vil sikre mere åbenhed i Kombit A/S

12-10-2018

Kombit A/S, der står for kommunernes it-indkøb, har hidtil været undtaget fra offentlighedsloven. Det bliver ændret fra januar 2019.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille vil ændre reglerne, så der kom-mer mere åbenhed i kommunernes it-fællesskab Kombit A/S. Det sker, efter at der i foråret har været kritik af kommunernes valg af leverandør af nyt valgadministrationssystem, hvor flere parter blandt andet ønskede en større gennemsigtighed i udbudsprocessen.

Konkret vil økonomi- og indenrigsministeren nu ophæve den undtagelse fra offentlighedsloven, der hidtil har været for Kombit A/S. Det vil give medier, borgere og erhvervslivet bedre mulighed for indsigt i Kombit A/S’ arbejde.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger:

Gennemsigtighed er i min optik meget vigtigt for at fastholde borgernes tillid til de beslutninger, der træffes i den offentlige sektor. Det er også vigtigt for, at der kan foregå en demokratisk kontrol. Det gælder i ministeriet. Det gælder også der, hvor jeg som minister kan skabe mere åbenhed ved at ændre nogle regler inden for mit område.  I forhold til Kombit A/S har hensynet til det forretningsmæssige indtil nu vejet tungt ved bedømmelsen af, om selskabet skulle være omfattet af offentlighedsloven eller ej. Men i min bog vejer hensynet til offentlighed altså tungere.

- Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Fra den 1. januar 2019 bliver det derfor muligt at søge om aktindsigt ved Kombit A/S. Det samme gælder for de tre ejendomsselskaber ejet af Kombit A/S, som også er undtaget.

Ændringen sker ved at ændre den bekendtgørelse under Økonomi- og Indenrigsministeriet, som i dag undtager Kombit A/S og de tre ejendomsselskaber fra offentlighedsloven. Et udkast til en ny bekendtgørelse vil blive sendt i høring i løbet af de næste par uger. Der vil derefter være en frist på fire uger til at svare på høringen.

Fakta om Kombit A/S

  • Kombit A/S er 100 pct. ejet af KL. Hovedopgaven for Kombit A/S er at fungere som fælles indkøbscentral for kommunernes indkøb af it-løsninger.
  • Kombit A/S blev undtaget fra offentlighedsloven den 1. januar 2014 med den begrundelse, at selskabet ikke udøver forvaltningsvirksomhed, og selskabets virksomhed altovervejende er konkurrenceudsat.

 

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationsmedarbejder Cecilie Rex Selmer, crs@oim.dk, tlf. 72 28 24 17