Thyra Frank: Ambitiøs handlingsplan til 167 mio. kr. skal sikre, at færre ældre svækkes og mister livsmodet

31-10-2018

”Vi skal i endnu højere grad end vi gør i dag sikre, at de ældre har mulighed for at leve et godt ældreliv”, siger ældreminister Thyra Frank, efter at hun og satspuljepartierne er blevet enige om at afsætte penge til en handlingsplan for ”Det gode ældreliv”.

Mange har en alderdom med høj livskvalitet og et godt fysisk og mentalt helbred, men for nogle kan overgangen fra arbejdsliv til ældreliv føre til tab af nære relationer og livsmod samt ensomhed og svækkelse.

En ny handlingsplan skal støtte særligt de svageste ældre:

Jeg er rigtig glad for, at vi nu for andet år i træk har forhandlet satspulje selvstændigt for ældreområdet. I år har vi valgt at samle de fleste af midlerne under en handlingsplan for det gode ældreliv. Den skal blandt andet lægge sporerne for, hvordan vi sikrer, at færre ældre bliver ensomme, mister livsmodet og rammes af svækkelse.

Siger Thyra Frank og uddyber:

Der afsættes også midler til et stort ensomhedsinitiativ, der skal have særlig fokus på ældre mænd og et nyt initiativ til forebyggelse af sorg. Det er vigtige indsatser, for vi ved, at ældre mænd er stærkt overrepræsenteret i selvmordstatistikken, og at sorg også rammer ældre, når man eksempelvis mister sit barn eller ægtefælle gennem mange år.

Regeringen og satspuljepartierne har med årets aftale fordelt 320 mio. kr. til ældreområdet. Heraf prioriteres 167 mio. kr. til handlingsplanen for ”Det gode ældreliv”, mens de øvrige midler fordeles på andre initiativer.

Videnscenter for værdig ældrepleje og Sundhedsstyrelsen skal komme med det faglige oplæg til handlingsplanen, som efterfølgende skal forhandles i satspuljekredsen.

Handlingsplanen skal bl.a. have fokus på følgende temaer:
1) En god overgang til ældrelivet
2) Forebyggelse og rehabilitering i det gode ældreliv
3) Pårørende, fælleskaber, aktiviteter og omgivelsernes betydning for det gode ældreliv og mod ensomhed
4) Målrettet indsats for de svageste ældre
5) En værdig død

Parallelt med handlingsplanen igangsættes allerede i 2019 seks initiativer, der understøtter det gode ældreliv (14 mio. kr.): 1) Partnerskaber om den gode overgang til livet uden for arbejdsmarkedet, 2) Idékatalog til ældrevenlige byer, 3) Publikation om godt helbred på egne præmisser, 4) Styrkelse af de forebyggende hjemmebesøg, 5) Udvikling af og støtte til kommunernes pårørendeindsats, og 6) Kortlægning af viden om grupper af udsatte ældre med særlige behov.

Derudover er satspuljepartierne enige om at afsætte midler til blandt andet bedre hjælp til borgere med demens i det offentlige rum, indsatser mod ensomhed og et gruppeterapeutisk behandlingstilbud til ældre med komplicerede sorgreaktioner.

VLAK-regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti står bag satspuljeaftalen på ældreområdet.

Læs om alle initiativerne her

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet