”Der er så mange gode historier i ældreplejen, som skal fortælles”, siger Thyra Frank

28-09-2018

Ældreminister Thyra Frank besøger fredag de sidste tre kommuner på sin rundtur i hele landet og har så besøgt alle 98 kommuner. Besøgene har givet input til initiativer og været med til at sætte fokus på de gode historier i ældreplejen.

På Ærø efteruddanner de alle medarbejdere i demens, empatisk kommunikation og sorghåndtering.

I Hillerød laver frivillige og fire medarbejdere aktiviteter for 1700 ældre om året.

I Esbjerg sørger man for, at pårørende til mennesker med demens kan være med i et netværk, så de kan støtte hinanden.

Det er bare nogle af de mange historier, medierne har bragt, i forbindelse med ældreminister Thyra Franks besøg i ældreplejen landet over.

Hvis det er et ministerbesøg, der skal til for at få medierne til at komme ud og ved selvsyn konstatere, at ældreplejen i Danmark er meget bedre end sit rygte, så bidrager jeg meget gerne til det.

Siger Thyra Frank, der mener, at området fortjener en mere positiv omtale. Hun siger: 

Det er normalt kun dårlige sager, der trækker overskrifter, og det giver et skævt indtryk af, hvordan livet på plejehjemmene er. Når jeg er rundt i landet, så er det mere reglen end undtagelsen, at jeg tænker, som jeg gjorde på Ærø: ”Hvor er det smukt, det I har skabt her”. Man mærker det så snart, man træder ind, og det er ikke bare et skuepil, der bliver sat op, fordi der kommer en minister. Det kan man simpelthen ikke.

Rekruttering er en udfordring

Rundturen har gjort ældreministeren klogere på alle de gode ting, der sker hver dag i ældreplejen. Men også på de problemer kommuner, medarbejdere, pårørende og beboere oplever i dagligdagen. Thyra Frank siger:

Det er svært for kommuner og institutioner at skaffe kvalificerede medarbejdere, selvom vi på den sidste finanslov satte 500 mio. kr. årligt af i faste midler til bedre bemanding i ældreplejen. Det er en af de problematikker, jeg har drøftet flere steder. Det skal vi have gjort noget ved.

Ældreministeren og tre andre ministre har sat en undersøgelse i gang, der skal kortlægge problemet og ønsker at afsætte 50 mio. kr. årligt til kommende initiativer, der bl.a. skal sikre flere SOSU-medarbejdere.

En række kommuner har efterspurt enklere puljeadministration til fx klippekortsordningen, hvilket har ført til en forbedret vejledning. Ligesom et ønske om at lette puljeadministrationen er taget med ind i Sammenhængsreformen.

Rundtur giver inspiration og idéer til kommende initiativer

Ministeren bruger også rundturen til at vurdere kommende initiativer og rammer for området. Thyra Frank siger:

Rigtig mange steder er det frivillige og pårørende, der giver noget af det vigtigste, man kan give, nemlig deres tid til at lave arrangementer, til at lytte og fortælle historier eller til at gå en tur. Sådan har det altid været, men rundturen har bekræftet, at vi skal huske at anerkende og understøtte den store indsats. Det tager jeg med i mit oplæg til dette års satspuljeforhandlinger.

Fredag den 28. september besøger ældreministeren - Glostrup, Høje Taastrup og Kalundborg, der er de tre sidste kommuner på rundturen. I alt har ministeren besøgt 120 forskellige steder i den danske ældrepleje.

 

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet