15 initiativer skal gøre det lettere at være frivillig på det sociale område

20-09-2018

Det skal være nemmere at deltage i det frivillige arbejde på det sociale område. Børne- og socialminister Mai Mercado og innovationsminister Sophie Løhde er klar med 15 forslag, som skal fjerne nogle af de administrative byrder, så foreningerne kan koncentrere sig om arbejdet med at hjælpe udsatte borgere.

Civilsamfundet skal i højere grad bruge deres kræfter på frivilligt arbejde i stedet for administration. Som en del af regeringens afbureaukratiseringsreform lægger regeringen derfor op til at ændre støttestrukturen for at lette foreningerne for en del af den administrative byrde. 15 konkrete initiativer skal gøre arbejdet ude i foreningerne nemmere, så de kan bruge flere kræfter på det frivillige arbejde.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) siger:

Det er vigtigt for mig at være med til at gøre det nemmere at være frivillig i Danmark. Civilsamfundet er en bærende del af det danske samfund, og derfor må foreninger ikke blive bremset af indviklede og besværlige regler, som forhindrer dem i at hjælpe socialt udsatte borgere. Med de forslag, der kommer ud af det her arbejde, er vi klar til at luge ud i unødige dokumentationskrav. På den måde frigør vi mere tid og flere ressourcer til det væsentligste, som er det frivillige arbejde.

- Mai Mercado

De 15 forslag skal sikre, at kravene bliver lempet særligt for de mindre foreninger, så de ikke skal bruge uforholdsvis mange ressourcer på papirarbejde. Samtidig skal driftstilskud udbetales tidligere på året for at give foreningerne mere klarhed over de økonomiske rammer.

Kommunikationen skal desuden forbedres, så foreningerne nemmere kan finde information om, hvordan man ansøger om tilskud og opfylder dokumentationskravene. I sidste ende er målet, at det bliver nemmere og sjovere at være frivillig, og at flere vil deltage i foreningernes arbejde.

Initiativet er udarbejdet af en arbejdsgruppe, som blev nedsat i forbindelse med regeringens civilsamfundsstrategi, og forslagene sendes nu i høring hos bl.a. de frivillige organisationer.

Den forbedrede støttestruktur er desuden en del af regeringens afbureaukratiseringsreform, som skal gøre op med besværlige regler på en række områder.

Innovationsminister Sophie Løhde (V) udtaler:

Med afbureaukratiseringsreformen vil vi fjerne bøvl og unødigt bureaukrati i den offentlige sektor, så der bliver mere tid til borgerne. Det gælder også for de frivillige. At være frivillig skal ikke handle om at kæmpe sig igennem detaljerede budgetark, lange ansøgninger eller udfylde skema på skema. Her skal kræfterne bruges på frivillige sociale indsatser. Derfor fjerner vi nogle af alle de krav til skemaer og endeløse oplysninger og letter reglerne for civilsamfundet, så de frivillige kan bruge mere tid sammen med borgerne og mindre tid på at tale med det offentlige.

- Sophie Løhde

Yderligere oplysninger:

Fuldmægtig Christine Staugaard Rasmussen, csra@sm.dk , tlf.: 41851091
Pressemedarbejder Andreas Hald, ahal@sm.dk , tlf.: 41851266