Arbejdsgruppen for fair og lige konkurrence afleverer afrapportering

28-09-2018

Regeringen har modtaget afrapportering fra arbejdsgruppen om fair og lige konkurrence.

Som led i delaftalen om fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører nedsatte regeringen i april 2018 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at komme med konkrete forslag til offentlige erhvervsaktiviteter, der bør begrænses.

Arbejdsgruppen med repræsentanter for Dansk Erhverv, Dansk Industri, KL, Danske Regioner, Erhvervsministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet samt Finansministeriet har afleveret sin afrapportering til økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille, innovationsminister Sophie Løhde og erhvervsminister Rasmus Jarlov.

Afrapporteringen vil nu blive fremlagt for partierne bag delaftalen – Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre – og indgå i regeringens videre arbejde med fair og lige konkurrence.

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef Mette Gerlach, mge@oim.dk, tlf. 72 28 24 16