Ellen Trane Nørby: ”Rigtigt, at vi etablerede fælles akutmodtagelser"

25-09-2018

En ny uafhængig undersøgelse af akutmodtagelserne på landets hospitaler, bekræfter det rigtige i at lave én fælles indgang for akutte patienter, mener sundhedsministeren.

Rapporten viser helt overordnet, at det var en rigtig beslutning, da VK-regeringen i 2007 besluttede at etablere fælles akutmodtagelser, så der er én indgang for akutte patienter, hvor speciallægen er i front. Alt tyder på, at det har styrket både kvalitet og effektivitet i de akutte patientforløb

Sådan siger Ellen Trane Nørby på baggrund af rapporten, som VIVE har lavet.

Undersøgelsen er gennemført i det første halvår af 2018, og viser hvordan akutmodtagelserne har bidraget til de akutte patientforløb, men også hvilke forhold der opleves som udfordringer i den nuværende organisering. Ellen Trane Nørby siger:

Der er også nogle områder, vi skal arbejde videre med – især sektorovergangene, hvor vi skal sikre, at patienterne trygt kan overgå fra fx sygehus til kommunal hjemmesygepleje. Det er en udfordring, vi er godt i gang med at håndtere med nye digitale løsninger, og som den kommende sundhedsreform også skal medvirke til.

Rapporten fremhæver også kommunale akutteams som et eksempel på en løsning, der allerede giver værdi i nogle kommuner ifm. udskrivning fra akutmodtagelser, og som med fordel kunne udbredes til hele landet.

Undersøgelsen skal indgå i Sundhedsstyrelsens arbejde med opdatering af anbefalingerne for de akutte sundhedstilbud, der forventes afsluttet ultimo 2018.

Baggrund for kortlægningen

Undersøgelsen udspringer af økonomiaftale 2018 mellem Regeringen og Danske Regioner og er finansieret af Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner. Sundhedsstyrelsen har indgået i styregruppe for undersøgelsen og har varetaget funktionen som opdragsgiver. VIVE har gennemført undersøgelsen.

Læs hele undersøgelsen her

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet