Hver femte med demens får – stadig - antipsykotisk medicin

07-09-2018

Særligt nogle steder i landet får for mange med demens, imod anbefalingen, antipsykotisk medicin. Region Hovedstaden ligger højst i statistikken, viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Men forbruget er generelt for højt, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Antipsykotisk medicin kan give alvorlige bivirkninger såsom ufrivillige bevægelser, blodpropper, hjerteproblemer og overdødelighed. Og mennesker, der lider af demens, er særligt udsatte for at udvikle bivirkninger.

Derfor bør antipsykotika være den absolutte undtagelse til mennesker med demens, og kun hvis ”patienten trods anden behandling fortsat er forpint eller til betydelig gene eller fare for sig selv eller andre” skal antipsykotisk medicin overvejes.

Men tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at på landsplan har hver femte med en demens diagnose indløst mindst én recept på antipsykotisk medicin i 2017. Helt præcist 19 pct. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Det er værste er sådan set, at det her ikke er nogen nyhed. Forbruget har ligget ret stabilt de sidste fire år og er kun faldet én pct. fra ’16 til ’17. Det er noget skidt både på grund af bivirkningerne, men også fordi det antipsykotisk medicin aldrig må blive det ‘lette valg’ i en behandlingssituation.

Det er et af regeringens og satspuljepartiernes tre mål - i den nationale demenshandlingsplan - at forbruget af antipsykotisk medicin til mennesker med demens skal halveres frem mod 2025. Ellen Trane Nørby siger:

Vi er stadig i gang med udmøntningen af demenshandlingsplanen. Og vi kan ikke forvente at hele billedet ser anderledes ud i morgen, fordi det her kræver en kulturændring. Det er også derfor vi bl.a. har sat en monitorering i gang, som kan kaste mere lys over lægernes udskrivningsmønster og lokale forskelle.

Der er store regionale og kommunale forskelle på, hvor mange med demens, der får antipsykotika:

Region Hovedstaden: 22 pct., Region Midtjylland: 19 pct., Region Syddanmark: 19 pct., Region Sjælland: 16 pct. og Region Nordjylland: 14 pct. Ellen Trane Nørby siger:

Det er altså et problem, at der er så stor forskel på at være demenspatient afhængigt af, hvor man bor i landet. Jeg vil stærkt opfordre kommuner, regioner og læger, der står for behandlingen, til at lære af hinanden, så vi kan få forbruget ned.

Regeringen og satspuljepartierne står bag den nationale demenshandlingsplan, der blev lanceret i januar 2017. Til planen er der afsat 420 mio. kr., der udmøntes løbende i 23 konkrete initiativer.

Fakta om demenshandlingsplanen:

De tre mål frem mod 2015 er:

  1. Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner.
  2. Flere mennesker med demens skal udredes, of 80 procent skal have en specifik diagnose.
  3. En forbedret pleje- og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens med 50 procent frem mod år 2025.

Følgende initiativer i demenshandlingsplanen skal være med til at halvere forbruget af den antipsykotiske medicin: Nye nationale kliniske retningslinjer på demensområdet, monitoreringen af forbruget af antipsykotika, øget fokus på lægers udskrivning, mere lærings og information om korrekt medicinering, kompetenceløft af kommunale og regionale medarbejdere på demensområdet.

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet