Kortlægning af tandplejeordninger herhjemme og i nabolandene

26-09-2018

I dag offentliggøres to af fire del-leverancer i det arbejde, som skal danne grundlag for politiske drøftelser om en ny model for voksentandplejen i Danmark.

Kortlægningen af tandplejeordningerne herhjemme er udarbejdet af arbejdsgruppen for nye rammer for voksentandplejen, mens Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) står bag undersøgelsen, der beskriver og analyserer tandplejemodellerne i vores nabolande: Sverige, Norge, England, Tyskland og Nederlandene.

De fem lande har forskellige måder at organisere og finansiere deres tandpleje på. En fælles udfordring for landene er ønsket om at kunne levere en tandpleje af høj kvalitet for hele befolkningen, selvom der er pres på de offentlige udgifter og patienternes pengepunge.

Læs kortlægning om nabolandenes tandplejemodeller

For mange forskellige danske tilskudsordninger

Den anden kortlægning, som udkommer i dag viser, at der i Danmark er mindst 14 nationale tandplejeordninger og mindst 9 lokale ordninger i kommunerne.

Patienterne risikerer derfor at gå glip af relevante tilbud, fordi de mangler overblik, og de kan opleve, at der mangler sammenhæng i tandplejen.

Derfor har regeringen med sit udspil til en afbureaukratiseringsreform – som et led i Sammenhængsreformen - besluttet at se på, hvordan ordningerne kan forenkles og evt. sammenlægges.

Læs kortlægning om de hjemlige tandplejeordninger

Baggrund:

Kortlægningerne af de nationale og internationale ordninger er udarbejdet for Sundheds- og Ældreministeriet som led i arbejdet med nye rammer for tandplejen i Danmark, som regeringen og alle Folketingets partier blev enige om at sætte i gang i februar 2018. Kortlægningerne skal indgå som vidensgrundlag til brug for den samlede model for voksentandplejen, der skal ligge klar i starten af 2019.

 

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet