Lægemiddelstyrelsen får europæisk topkarakter

19-09-2018

Lægemiddelstyrelsen har netop scoret 4,5 ud af 5 mulige i den fælles europæiske undersøgelse Benchmarking of European Medicines Agencies (BEMA). ”Et flot resultat, der er godt for os alle, og som kan være med til at løfte standarden i hele Europa,” lyder det fra Sundhedsministeren.

Siden Lægemiddelstyrelsen blev genetableret i oktober 2015 har styrelsen haft et politisk støttet mål om at blive blandt de bedste i Europa.

At dømme efter den netop gennemførte karaktergivning i den fælleseuropæiske Benchmarking of European Medicines Agencies (BEMA), er målet godt på vej til at blive indfriet.

Med en score på 4,5 ud af 5,0 mulige forbedrer styrelsen sin karakter med over et halvt point fra 3,9 ved seneste BEMA-undersøgelse, der blev foretaget i 2014.

”Rigtig flot resultat, der er godt for os alle”

Det er et rigtig flot resultat, der er godt for os alle – både borgere og patienter, life science virksomheder og Lægemiddelstyrelsen selv. En stærk lægemiddelstyrelse er vigtig både for at fremme, at den medicin, der findes på markedet, er sikker, effektiv og tilgængelig, og for at ny medicin kan udvikles til gavn for dem, der har brug for den. Det er også glædeligt, fordi benchmarkingen betyder, at de europæiske landes lægemiddelstyrelser kan lære af de bedste og hæve det samlede niveau i Europa i forhold til resten af verden.

Siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby og fortsætter:

Sundhedsområdet er et af regeringens topprioriteter. Senest markeret ved vækstplanen for life science. Det er godt at se, at vores satsning giver resultater allerede nu. BEMA-topkarakteren til Lægemiddelstyrelsen er et tegn på, at vi står med gode kort på hånden i Danmark på et område, der er i rivende udvikling med fx brugen af big data i udviklingen af nye lægemidler, præcisionsmedicin, der er tilpasset den enkelte borger og nye rammer for mere effektive kliniske forsøg.

Læs om vækstplanen her

Test af 12 hovedområder

Benchmarkingen omfatter i alt 12 hovedområder, der spænder fra strategi og lederskab hen over risikoledelse og informationsteknologi til kernediscipliner i styrelsens virksomhed, herunder godkendelse af lægemidler, inspektioner af lægemiddelvirksomheder og overvågning af bivirkninger.

Tre udenlandske assessorer stod i spidsen for benchmarkingen af Lægemiddelstyrelsen. Assessorerne fremhæver styrelsens satsning på strategi, ledelse og bruger- og kundeorientering som bidragende faktorer til Lægemiddelstyrelsens gode resultat, og at der er arbejdet systematisk med kvalitetsledelse og optimering af arbejdsprocesser gennem arbejdsmetoden Lean.

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet