Ny rapport: Effekten ved babyluger er tvivlsom

13-09-2018

Effekten ved babyluger er tvivlsom. Det viser en ny rapport fra VIVE, som sundhedsminister Ellen Trane Nørby nu vil drøfte med Etisk Råd og partierne bag satspuljeaftalen.

Babyluger reducerer sandsynligvis hverken antallet af hittebørn eller gavner mødrene til de efterladte børn. Tværtimod antyder erfaringer fra andre lande, at babyluger kan øge antallet af hittebørn.

Det viser en ny rapport fra VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd), som blev igangsat med satspuljeaftalen for 2018. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Det er dybt ulykkeligt hver gang, en kvinde tyer til så drastisk en handling at efterlade sit nyfødte barn. Både børnene og mødrene skal vi selvfølgelig hjælpe – spørgsmålet er hvordan. Når vi taler om hittebørn, falder vores tanker helt forståeligt hurtigt på babyluger. VIVE-rapporten tegner dog et billede af, at babyluger ikke er løsningen. Vi har derfor bedt Etisk Råd om at komme med anbefalinger på baggrund af rapporten, og jeg vil også drøfte med satspuljepartierne, hvad det videre forløb skal være i Danmark.

Rapporten tegner et interessant og nuanceret billede af problematikken. Den har  undersøgt omfang og årsager til problemer med hittebørn i Danmark og andre lande samt internationale erfaringer med indsatser mod forekomsten af hittebørn for eksempel babyluger, anonyme fødsler og forebyggelsestiltag.

VIVE-rapporten om hittebørn i Danmark

  • Cirka 1 spædbarn er fundet efterladt i Danmark om året fra 1997 og frem til i dag.
  • Cirka ¾ af de børn, som er fundet de seneste 10 år, er fundet i live.
  • Børnene er fundet over hele landet, men i de senere år er de fleste fundet i hovedstadsområdet.
  • Mødrene til hittebørn udgør en meget heterogen gruppe - de tilhører forskellige aldersgrupper, kommer fra alle samfundslag og er også forskellige, hvad angår uddannelse og økonomi.

 

 

VIVE-rapporten om babyluger

  • I Europa findes der i dag babyluger i Tyskland, Belgien, Italien, Letland, Litauen, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakiet, Tjekkiet, Ungarn og Østrig.
  • I Tyskland eksisterer babyluger uden for lovens rammer, mens det er lovligt at aflevere sit barn i en babyluge i Polen og Østrig
  • Det er ikke videnskabeligt dokumenteret, at babyluger eller andre tilbud om anonym overdragelse af børn som fx anonyme fødsler reducerer antallet af spædbørn, som efterlades i det offentlige rum, eller antallet af spædbørnsdrab.
  • Der findes alternativer til babyluger i andre lande såsom såkaldte founding rooms i Holland, safe havens i USA og anonyme fødselsordninger i Frankrig og Østrig.

 

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet