Nye anbefalinger: Psykiatrien skal have mere fokus på patientkontakt

07-09-2018

Med en række nye anbefalinger vil regionerne arbejde målrettet på at sikre bedre kapacitets- og ressourceanvendelse i psykiatrien, herunder blandt andet ved at satse på mere patientkontakt.

Sundhedsministeren, Danske Regioner og KL er enige om 10 nye anbefalinger til psykiatrien, som blandt andet skal give fokus på mere kontakt mellem patient og behandler i psykiatrien. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Et stigende antal danskere har behov for behandling i psykiatrien, og det stiller krav til lægernes og sygeplejerskernes tid. Derfor glæder det mig, at der er mulighed for blandt andet at øge lægernes og sygeplejerskernes direkte kontakt med patienten, blandt andet gennem bedre planlægning og ændrede arbejdsgange i psykiatrien.

Ministeren understreger dog, at bedre planlægning og ændrede arbejdsgange ikke løser hele problemet, og derfor er psykiatrien et højt prioriteret område for regeringen, som senere på efteråret præsenterer en samlet plan for psykiatriens udvikling.

Regionerne arbejder målrettet på at anvende ressourcerne bedst muligt

Regeringen og Danske Regioner har med økonomiaftalen for 2019 aftalt, at regionerne skal arbejde mere målrettet med at forbedre udnyttelsen af kapaciteten og ressourcerne i psykiatrien. Formand for Danske Regioner, Stephanie Lose siger:

Borgere med psykiske lidelser skal hjælpes bedst muligt, så de er trygge, når de udskrives – og får en god dagligdag. Derfor har regionerne de senere år haft stor fokus på at tilrettelægge arbejdet, så patienterne får mest mulig tid sammen med personalet, der skal hjælpe dem. Og vi vil bruge anbefalingerne til at fortsætte arbejdet. Derfor er vi også glade for, at der er enighed om at undersøge nærmere, hvad der karakteriserer de patienter, som oplever udfordringer i denne overgang.


Bedre håndtering af de psykiatriske patienter

Det vurderes også, at en mindre andel af patienterne i psykiatrien ikke er det rette sted. Nogle er klar til at blive udskrevet og afventer måske et kommunalt tilbud.
Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om, at det bør undersøges nærmere, hvad der karakteriserer disse patienter med henblik på at forbedre håndteringen af færdigbehandlede patienter. Joy Mogensen, formand for KL's Socialudvalg, siger:

Det er ikke mange samlet set, der ligger på afdelingerne og er færdigbehandlet, men målet er, at samtlige patienter skal have det tilbud og den behandling, som netop de har behov for. Derfor er kommunerne glade for, at der er enighed om at undersøge, hvad der kendetegner de borgere, som psykiatrien vurderer er færdigbehandlet.

Fakta om anbefalingerne

Regeringen nedsatte i 2017 sammen med Danske Regioner og KL en arbejdsgruppe, der skulle se på, hvordan styringen af psykiatrien kan forbedres. Første delrapport blev offentliggjort i marts 2018 med 15 anbefalinger til at styrke psykiatrien.
Læs mere her.

Nu offentliggøres anden delrapport med 10 anbefalinger, der særligt har fokus på kapacitet og patientkontakt i psykiatrien. 

Se de 10 anbefalinger her.

Læs den fulde rapport her 

  1. Analyse - Demografiske og socioøkonomiske forskelle i kontaktmønstret til psykiatrien 
  2. Analyse - Førstegangsdiagnosticerede patienter i psykiatrien
  3. Analyse - Patienterne med de højeste udgifter i psykiatrien 
  4. Analyse - Overlap mellem modtagere af indsatser efter serviceloven og patienter i sygehuspsykiatri
  5. Ledelsesresume fra kapacitetsanalysen 
 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet