Regeringen vil gøre op med puljetyranniet

02-09-2018

Regeringen vil have færre og større statslige puljer på de store velfærdsområder, så kommuner og regioner ikke brænder tid og ressourcer af på at søge de samme få millioner i mange små puljer. Samtidig skal de fremover have adgang til en kvartalsvis puljeoversigt, så de kun skal holde øje med nye puljer fire dage om året, mens de kan bruge de resterende 361 på velfærd til borgerne.

Det skal være slut med mylderet af små puljer. Derfor vil regeringen tage et opgør med det puljetyranni, som Folketinget over en årrække har skabt ved igen og igen at oprette mindre puljer til kommuner og regioner.

Hvert år uddeles milliarder af kroner gennem puljer inden for de store velfærdsområder. Men mange er så små, at en stor del af pengene ender med at blive brugt på administration, når én myndighed bruger tid og ressourcer på at ansøge, dokumentere, følge op og evaluere en pulje hos en anden myndighed. Penge, der burde bruges på velfærd til borgerne.

Regeringen understreger, at det bliver et fælles ansvar at rydde op i småpuljerne og vil derfor lave en tværpolitisk aftale med alle Folketingets partier. Den skal resultere i færre og større ansøgningspuljer til kommunerne og regionerne.

Innovationsminister Sophie Løhde siger: 

 

"Folketinget har skabt et puljetyranni i kommunerne og regionerne, hvor alt for mange penge bliver ædt op af administration frem for at blive brugt på velfærd. Mange af puljerne er i dag så små, at der bliver brugt oceaner af tid, kræfter og ressourcer på at ansøge, dokumentere, følge op og evaluere. Vi skal derfor have færre og større puljer til kommuner og regioner, for det giver simpelthen ikke mening, at alle landets 98 kommuner bruger kræfter på at jagte de samme få millioner."

- Sophie Løhde

 

Et opgør med puljetyranniet er ikke kun et ønske hos regeringen. Det kommer også fra medarbejderne i kommunerne. Med kampagnen Meld en regel har regeringen fået flere forslag om puljer. Bl.a. peges der på, at de mange ansøgningsfrister – ofte korte og med store krav til dokumentation – bør ændres. Det har regeringen lyttet til.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger:

 

"Vi skal ikke drukne de offentligt ansatte i papirbunker og bøvl. De skal være frie til at kunne fokusere på deres kerneopgaver. Vi sætter derfor gang i en ambitiøs proces med afbureaukratisering. Så vi kan få en mere effektiv offentlig sektor. Færre puljer meldt ud til kommunerne på fire bestemte dage om året er noget af det, der kan reducere pulje-bureaukratiet. Det er med til at gøre hverdagen enklere for de ansatte."

- Simon Emil Ammitzbøll-Bille

 

 

Fakta

I opgøret med puljetyranniet lægger regeringen konkret op til:

  • Færre puljer: Inden 2022 vil regeringen reducere antallet af ansøgningspuljer til kommuner og regioner med 50 pct.
  • Større puljer: Nye puljer til kommuner og regioner skal have en bevilling på minimum 10 mio. kr.
  • Faste udmeldinger af puljer: Regeringen vil etablere en kvartalsvis puljekalender til kommuner og regioner, så kommuner og regioner kun skal holde øje med nye puljer fire dage om året.
  • Tværpolitisk aftale: Regeringen inviterer alle Folketingets partier til at indgå en aftale om at gøre op med puljetyranniet.

 

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef Mette Gerlach, mge@oim.dk, tlf. 72 28 24 16