Regionerne skal blive bedre til at overholde børn og unges ret til hurtig udredning i psykiatrien

07-09-2018

Det går fortsat for langsomt for regionerne med at blive bedre til at overholde patienternes udredningsret. Samtidig er et fald i evnen til at overholde retten for patienterne i børn- og ungepsykiatrien bekymrende, lyder det fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Det halter stadig på i regionerne, når det kommer til at overholde patienternes udredningsret. Det viser de nyeste kvartalvise monitoreringstal, som Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag.

Tallene for andet kvartal af 2018 bekræfter en tendens, der er set i overvågningen af området siden fjerde kvartal af 2016, nemlig at udredningsretten overholdes i 8 ud af 10 forløb for patienter med fysiske sygdomme, mens den overholdes i 9 ud af 10 forløb inden for voksen-psykiatrien. De nye tal viser samtidig et negativt udsving i tendensen, når det kommer til at overholde udredningsretten for børn og unge.

Der sker nu i 8 ud af 10 forløb mod tidligere 9 ud af 10. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Faldet i nogle af regionerne bekymrer mig. Det her handler jo om, at vores børn og unge skal have en afklaring på, hvad de har brug for af hjælp og få den, så de kan få det bedre, og komme videre i deres liv så hurtigt som muligt.

Under halvdelen udredt til tiden i børn- og ungepsykiatrien i Region Hovedstaden

Ser man på Region Hovedstaden er overholdelsen af udredningsretten på det somatiske område ca. 71 procent. Det er en stigning fra ca. 69 procent i forrige kvartal.
Når det kommer til børne- og ungdomspsykiatrien er overholdelsen af udredningsretten steget fra ca. 40 pct. til ca. 42 pct. i Region Hovedstaden i forhold til sidste kvartal, men ligger stadig for lavt og langt efter de andre regioner. Ellen Trane Nørby siger:

Det er jo indlysende, at det ikke er godt nok, at under halvdelen af børn og unge i psykiatrien i Region Hovedstaden ikke får opfyldt deres ret til hurtig udredning. Vores børn og unge fortjener, at alle regionernes politiske ledelser tager det her seriøst og får skabt nogle forbedringer hurtigst muligt.

FAKTA

Et stort flertal i Folketinget bestående af V, K, DF, LA og S besluttede i 2016 at styrke patienternes ret til at blive hurtigt udredt og behandlet.

Det betyder, at patienter skal kunne få afklaret, hvad de fejler inden for 30 dage, hvis det er lægefagligt muligt. Hvis regionen på grund af manglende kapacitet ikke kan udrede patienten inden for 30 dage, har patienten ret til at blive udredt på et privathospital-Det betyder også, at patienten kan få behandling på et privathospital på det offentliges regning, hvis det offentlige ikke kan levere behandling inden for 30 dage.

Monitoreringen for 2. kvartal af 2018 viser, at udredningsretten på landsplan er blevet overholdt for:

  • Ca. 80 pct. af patienterne på det somatiske område (mod ca. 79 pct. i 1. kvartal 2018)
  • Ca. 78 pct. af patienterne i børne- og ungdomspsykiatrien (mod ca. 81 pct. i 1. kvartal 2018)
  • Ca. 92 pct. af patienterne i voksenpsykiatrien (mod ca. 91 i 1. kvartal 2018)

Monitoreringstal skal tages med et vist forbehold, fordi opgørelsesmetoden stadig er under indfasning. Derfor giver monitoreringen endnu ikke et fuldendt billede af, hvordan udredningsretten overholdes.

Læs mere om udredningstal for 2. kvartal 2018, herunder regionale forskelle, hos Sundhedsdatastyrelsen.


Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet