Thyra Frank besøger Ærø: Dialog om kultur på plejehjemmet

25-09-2018

I dag kommer ældreministeren til Ærø, hvor hun bl.a. møder medarbejdere og beboere til en dialog om værdig pleje og kompetenceudvikling på plejehjemmet.

Besøget starter kl. 13 med en velkomst ved borgmester Ole Wej Petersen (S). Herefter får ministeren en rundvisning på Plejecenter Gilleballehus i Ærøskøbing og møder beboere og personale, der fortæller om hverdagen på plejehjemmet. Ældreminister Thyra Frank siger:

Jeg ser meget frem til besøget på Gilleballehus og til at høre om arbejdet med demens og værdier som værdighed og livskvalitet. Jeg ser frem til at høre, hvad både beboere, medarbejdere og kommunens folk har at fortælle om hverdagen på plejehjemmet.

Efter rundvisningen er ældreministeren i dialog med Sundheds – og Ældrechef Marianne Møller, der fortæller, hvordan man løbende arbejder med at udvikle medarbejdernes kompetencer på plejehjemmet, særligt med fokus på beboere med demens.

Herefter giver plejehjemsleder Lissi Anneberg eksempler på, hvordan personalet rent praktisk arbejder med at skabe en hverdag for beboerne, der er præget af værdighed og livskvalitet.

Program tirsdag den 25. september 2018:

Kl. 13.00: Ankomst til Plejecenter Gilleballehus, Gilleballetofte 5 i Ærøskøbing
13.00-13.10: Velkomst v. borgmester Ole Wej Petersen
13.10-13.30: Rundvisning på plejecentret, møde med beboere
13.30-13.40: Ældre- og Sundhedschef Marianne Møller om arbejdet med værdighed og livskvalitet for ældre, herunder kultur- og kompetenceudviklingsindsatser.
13.40-13.55: Plejecenterleder Lissi Anneberg og medarbejder fortæller og giver eksempler på hverdagens praksis med fokus på værdighed og livskvalitet for ældre.
13.55–14.00: Farvel og tak for i dag ved formand for Kultur- og Socialudvalget Minna Henriksen.

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet