Ældreministeren får vedtaget lovændring i kampen mod ensomhed

25-04-2019

Et flertal i Folketinget har vedtaget ældreministerens lovforslag, der forpligter alle kommuner til at tilbyde et forebyggende hjemmebesøg til ældre, der bor alene, når de fylder 70 år.

Folketinget har netop vedtaget Lovforslag 148, som fremover skal sikre at kommunerne opsporer og forebygge ensomhed blandt en gruppe af ældre, som kan være særlig udsat i forhold til ensomhed.

I dag bliver alle tilbudt et forebyggende hjemmebesøg, når de fylder 75 år. Med den nye lovændring skal enlige ældre på 70 år også have tilbud om et forebyggende hjemmebesøg. Samtidig skal kommunerne fortsat tilbyde forebyggende hjemmebesøg til alle 75- og 80-årige og årlige besøg til alle ældre fra de er 82 år.

Ældreminister Thyra Frank siger:

Det er ulykkeligt, når ældre mister livslysten og troen på livet på grund af ensomhed. Alt for mange ældre sidder alene derhjemme uden overskud til at opsøge fællesskaber. Derfor skal vi som medmennesker og samfund gøre hvad vi kan for at opspore dem, der er ensomme, så vi kan få dem med ind i fællesskabet igen. Det forebyggende hjemmebesøg er netop en måde at nå disse ældre på. Jeg tror på, at vi med denne lovændring tager et vigtigt skridt i kampen mod ensomhed og at vi med de 100 mio. kroner årligt, som vi fik afsat på finansloven til at modvirke ensomhed blandt ældre, kan gøre en forskel for de ældre, som ikke har nogen omkring sig.

Formålet med tilbuddet om de forebyggende hjemmebesøg er blandt andet at yde råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder, som kan bidrage til øget tryghed og trivsel for den ældre. Et led heri kan være at opspore ensomme ældre og hjælpe den ældre videre til frivillige organisationer eller kommunale tilbud. Der er tale om en helt frivillig håndsrækning, hvor den forebyggende medarbejder eksempelvis kan give den ældre råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder for at deltage i aktiviteter uden for hjemmet.

Kommunerne skal fortsat tilbyde forebyggende hjemmebesøg efter behov til alle ældre i alderen 65-81 år, hvis den ældre vurderes at være i risiko for nedsat social og psykisk trivsel eller nedsat fysisk funktionsevne.