Enigt folketing vedtager fortsat lave priser på færgebilletter

25-04-2019

Et enigt folketing har i dag vedtaget at sætte ekstra 5,3 millioner kroner om året af til lavere priser for færgebilletter til passagerer.

Passagerer, der rejser med færge til og fra de danske øer, kan glæde sig over, at prisen for en billet også fremover kan holdes relativt lavt alle steder.

Et enigt folketing har i dag vedtaget at justere tilskudsordningen, der giver kommuner med ikke-statslige færgeruter mulighed for at sætte færgepriserne ned for passagerer.

Partierne afsætter 5,3 millioner kroner ekstra om året til billigere billetter for passagerer til danske øer. De ekstra penge skal sikre, at en række kommuner – som ellers ville få mindre i tilskud som følge af ændringer i passagerantallet – bliver kompenseret.

Fremover må kommuner med små øer selv bestemme, hvornår de vil bruge tilskuddet inden for en samlet tidsramme på 46 uger. Dermed vil de 18 kommuner med små øer for eksempel kunne sætte priserne ned i skolernes sommerferie. Dette har ikke tidligere været muligt.

Der indføres også en særlig godsordning for Mandø.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger:

I dag har vi vedtaget, at færgepriserne for passager til de danske øer fortsat kan holdes lave på alle ikke-statslige færgeruter. Det er vigtigt for at fastholde vækst og udvikling på øerne. Samtidig får de danske småøer større frihed til selv at vælge, hvordan de vil bruge ordningen med tilskud til lave priser. For nogle øer giver det måske mening at gøre billetterne billigere i lavsæsonen for at tiltrække flere besøgende dér. For andre kan det give mening at gøre billetterne billigere i sommerferien. Det vil vi lade være op til småøerne selv at bestemme. Det glæder mig, at der er bred politisk opbakning til det.

 

- Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Den netop vedtagne lov træder i kraft den 1. juli 2019.

 

Fakta

  • De to tilskudsordninger til nedsættelse af færgetakster på gods- og passagerområdet på ikke-statslige færgeruter til og fra visse øer trådte i kraft i henholdsvis 2015 og 2016.
  • I efteråret 2017 besluttede økonomi- og indenrigsministeren at gennemføre et tidligt serviceeftersyn af de to tilskudsordninger med henblik på at vurdere, om der var grundlag for at justere ordningerne. Evalueringen blev offentliggjort i august 2018.
  • Som opfølgning indgik alle Folketingets partier i november 2018 en politisk aftale om at justere de to tilskudsordninger.
  • Den netop vedtagne justering udmønter de initiativer i aftalen, som krævede ny lovgivning.
  • En række af de øvrige initiativer i aftalen vil efterfølgende blive udmøntet gennem ændringer i de eksisterende bekendtgørelser på området.
  • I alt 30 øer er omfattet af de to tilskudsordninger. Det drejer sig om ø-kommunerne Læsø, Samsø, Fanø og Ærø samt småøerne Agersø, Anholt, Askø, Avernakø, Barsø, Birkholm, Bjørnø, Baagø, Drejø, Egholm, Endelave, Fejø, Femø, Fur, Hjarnø, Hjortø, Lyø, Nekselø, Omø, Orø, Sejerø, Skarø, Strynø, Tunø, Venø og Aarø.
  • Kommunerne får fra 2019 i alt 88,3 millioner kroner årligt i tilskud til passagerbilletter.

 

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationsmedarbejder Anne Dahl Bertelsen, andb@oim.dk, tlf. 72 28 24 18

Chefkonsulent Mona Boel Østergaard, mb@oim.dk, tlf. 72 28 25 51